Bara sju procent av kommunerna har en färdig handlingsplan för att arbeta mot våldsbejakande extremism, trots att var fjärde kommun uppger att extremism förekommer i kommunen.

I var tredje kommun har arbetet inte ens påbörjats.

Det skriver Mona Sahlin, nationell samordnare, på Dagens Nyheters debattsida. Hon tror att det förebyggande och tidiga arbetet måste ske i vardagen på bland annat fritidsgårdar, skolor och inom barn- och ungdomspsykiatrin.