Fakta: Kartläggningen

Drygt var tionde kommun har en handlingsplan med förebyggande av självmord som uttalat mål.

Ytterligare 15 procent har planer på att ta fram en sådan inom det närmaste året.

För landstingen är siffrorna högre: en tredjedel har en handlingsplan och 48 procent har planer på att ta fram en.

34 procent av kommunerna har en larmplan eller uttalad samverkan mellan räddningstjänst, polis och akutsjukvård i samband med larm om självmord. För landstingen är siffran 42 procent.

23 procent av kommunerna genomför utbildnings- eller informationsinsatser till verksamheter eller personal, mot 57 procent av landstingen.

77 procent av kommunerna arbetar inte med så kallade händelseanalyser, alltså fördjupade undersökningar vid misstanke om självmord.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Fakta: Självmord i Sverige

I Sverige tog 1 531 människor som sitt liv under 2014, vilket är den senaste tillgängliga statistiken.

Av dessa var 1 044 män och 487 kvinnor.

Antalet självmord minskade i Sverige under 1980- och 1990-talet, för att plana ut under 2000-talet.

Den åldersgrupp som har högst självmordstal är personer i övre medelåldern, det vill säga 45–64 år, följt av personer över 65 år.

I Sverige har självmorden ökat mest bland unga. I andra EU-länder finns tecken på sjunkande självmordstal bland tonåringar, 15–19 år. Ytterst få länder visar en tendens som liknar den i Sverige.

Källa: Mind

Fakta: Om du behöver hjälp

Självmordstankar ska tas på stort allvar.

Berätta för någon som kan hjälpa dig att se situationen ur andra synvinklar. Det kan vara en närstående, en vän eller någon annan som du har förtroende för.

Om du hellre vill prata med någon du inte känner kan du ringa en telefonjour. Du kan vara helt anonym. Exempel på jourer är Nationella hjälplinjen, Bris, Jourhavande medmänniska, Jourhavande präst och Minds självmordslinje.

Om du mår mycket dåligt och känner att du inte orkar mer ska du söka hjälp direkt på en psykiatrisk akutmottagning eller ringa 112.

Källa: 1177 Vårdguiden

Bara drygt var tionde kommun arbetar förebyggande mot självmord, enligt en kartläggning som Folkhälsomyndigheten gjort.

– Det är väldigt tragiskt att arbetet inte är mer prioriterat, säger Danuta Wasserman, professor på Nationellt centrum för suicidprevention vid Karolinska institutet.

Ytterligare 15 procent av kommunerna säger sig ha planer på att starta ett förebyggande arbete mot självmord inom det närmaste året. Men utvecklingen går långsamt. Jämfört med 2009, då frågan sist ställdes, är det bara ungefär en handfull fler kommuner som jobbar aktivt med detta.

– Jag är väldigt förvånad över att så lite har hänt, eftersom det är ett så stort problem. Varje år tar 1 500 personer sitt liv i Sverige, det är större än en Estoniakatastrof varje år, säger professor Danuta Wasserman.

Enorm press

Pirjo Stråtes son Johan tog livet av sig 1997. Fyra år senare begick även hennes man självmord. Hon reagerar starkt över att inte fler kommuner aktivt arbetar för att förebygga självmord.

– Det här är ett jätteviktigt arbete. Kommunerna ansvarar för våra skolor och det är ju bland unga som självmorden stiger, säger Pirjo Stråte, som är aktiv i anhörigföreningen Spes.

Konsekvensen kan bli att självmorden ökar ytterligare, anser hon.

– Det är en enorm press på unga i dag, inte bara när det gäller att prestera i skolan utan också hur du ska se ut, vilka kläder du har och att du ska vara i sociala medier. I och med sociala medier ökar också mobbningen, men det ser inte omgivningen, säger hon.

Samhällsfråga

Även organisationen Mind, som jobbar för att främja psykisk hälsa, är kritisk till att inte fler kommuner har en handlingsplan.

– Det är sorgligt. Det bekräftar att man fortfarande ser självmord som en hälso- och sjukvårdsfråga och inte en fråga för hela samhället. Många som tar livet av sig har inte haft någon kontakt med vården utan gör det som en impulshandling och där skulle kommunerna absolut kunna vara mycket mer aktiva, säger Carl von Essen, generalsekreterare på Mind.

En handlingsplan kan omfatta allt från att utbilda personal till att sätta upp skydd vid tågräls och broar, och kommunerna har stora möjligheter att nå personer i farozonen, anser Carl von Essen.

– I skolan kan det handla om att lära personal att upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa, eller att testa program för att prata om psykisk ohälsa och göra eleverna medvetna om det. Det kan också handla om att diskutera könsnormer, inte minst mansnormer, eftersom män står för 70 procent av alla självmord, säger Carl von Essen.

Dra lärdom

Folkhälsomyndigheten framhåller också rutinmässiga utredningar när en person tagit sitt liv, så kallade händelseanalyser. I dag jobbar bara 23 procent av kommunerna med detta.

– Det borde göras vid alla självmord. Det kan ge lärdomar av alla möjliga slag som kan vara värdefull för att förebygga nya självmord, säger Carl von Essen.