Fakta: Regionalt yrkesvux

En ny förordning som regeringen fattat beslut om innebär att kommuner i samverkan kan ge regionaliserad yrkesutbildning för vuxna.

Samverkande kommuner kan ansöka om statsbidrag, och förutsätts att skjuta till lika mycket pengar själva.

Statsbidraget nästa år uppgår till cirka en halv miljard kronor.

Antalet utbildningsplatser bedöms till 27 750 år 2019.

Källa: Utbildningsdepartementet

Tanken med ett regionalt yrkesvux är att i högre grad anpassa utbildningarna efter behov. Det kan handla om kurser eller hela utbildningar som leder till jobb som undersköterska, butiksbiträde, serveringspersonal eller ställningsbyggare. Ett annan tänkbar utbildning är till lärarassistent.

– Det finns ett stort intresse så jag kan verkligen tänka mig att det är något man kommer att föra fram, säger Anna Ekström.

Grannkommuner som vill delta i ett regionalt yrkesvux kan ansöka om statsbidrag, förutsatt att de är minst tre stycken som söker gemensamt och är beredda att själva lägga till medel.

– Vitsen är att kommunerna kommer att vara tvungna att ha bra koll på inom vilka yrkesutbildningar ska ges. Vi vill säkerställa att samma utbildning inte ges i två kommuner som ligger bredvid varandra, säger Anna Ekström.

Hon bedömer att kommunernas intresse är stort.

– Jag vet också att näringslivet är väldigt intresserat. Där finns en stor oro över att så få ungdomar väljer yrkesprogram. Därför är man angelägen om att det ska finnas bra vägar till yrkesutbildning även efter gymnasiet, säger Anna Ekström.