– För Malmö som stad blir det extremt tufft.

Säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, om mottagande av nyanlända som enligt henne är ojämnt.

Fakta: Länens mottagande

Antalet nyanlända länen hade tagit emot den 31 maj samt antalet personer de ska ta emot i år.

Län Mottagna Antalet som ska tas emot

Blekinge 72 116

Dalarna 203 515

Gotland 65 177

Gävleborg 66 113

Halland 208 733

Jämtland 60 86

Jönköping 136 505

Kalmar 164 236

Kronoberg 132 224

Norrbotten 190 547

Skåne 432 2 606

Stockholm 1 509 6 466

Södermanland 77 329

Uppsala 226 1 001

Värmland 144 392

Västerbotten 179 460

Västernorrland 42 112

Västmanland 109 362

Västra Götaland 704 3 423

Örebro 137 368

Östergötland 169 803

Totalt 5 024 19 574

Källa: Arbetsförmedlingen, Migrationsverket

Fakta: Anvisningslagen

Under 2016 kommer totalt 21 700 nyanlända fördelas på kommunerna, av dem anvisas 19 574 av Arbetsförmedlingen och resten av Migrationsverket. Kommuner med god arbetsmarknad, stor befolkning och som tidigare haft ett litet flyktingmottagande ska ta emot en större andel.

Lagen trädde i kraft den 1 mars och omfattar nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande enligt bestämmelser i utlänningslagen. Ensamkommande barn omfattas inte.

Källa: Regeringen

Fakta: Storstäder avvaktar

25 av landets 290 kommuner hade den 31 maj, enligt de senaste siffrorna, tagit emot alla de nyanlända som de fått anvisade. 14 kommuner hade inte tagit emot en enda och i flera större kommuner har man valt att skjuta på mottagande till i höst.

Urval av större kommuner som tagit emot få nyanlända:

Kommun Mottagna Antalet som ska tas emot

Lund 12 366

Malmö 17 466

Ystad 2 95

Göteborg 36 861

Mölndal 14 232

Stockholm 327 2 739

Källa: Arbetsförmedlingen

Totalt ska 19 574 nyanlända anvisas av Arbetsförmedlingen enligt anvisningslagen i år, men enligt de senaste siffrorna har bara 5 024 personer tagits emot.

– Det är en jätteutmaning för kommunerna, med mycket samhällsservice som ska riggas när man tar emot nya medborgare. Det är inte bara bostaden utan också skola och förskola, säger Lisa Löfgren enhetschef vid Arbetsförmedlingen.

Enklare att anvisa

Tanken med lagen, som började gälla den 1 mars, är att det ska bli enklare att hitta bostäder åt dem som precis har fått uppehållstillstånd och att tvinga samtliga kommuner till att ta emot nyanlända. Men flera kommuner har avvaktat med sitt mottagande.

– Vissa kommuner har begärt ytterligare ändringar. Hittills har vi tillmötesgått dem hela tiden. Säger en kommun att de inte kan ta emot vet jag inte vad vi gör. Men jag utesluter inte att det kommer att hända, säger Lisa Löfgren.

"Extremt tufft"

Malmö har hittills tagit emot 17 av 466 personer och tillhör den stora del kommuner som har fördröjt merparten av sitt mottagande till i höst. Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, anser att staten måste ta ett större ansvar.

När fördelningen av de nyanlända beräknas är arbetsmarknadsläget en av de främsta faktorerna, men Stjernfeldt Jammeh menar att skolmottagandet också borde väga tungt.

– Om man inte hanterar fördelningen mellan kommunerna på ett bättre sätt än i dag så bygger mottagningssystemet problem för framtiden, säger hon.

I Malmö ökar trångboddheten eftersom allt fler nyanlända väljer att skaffa en egen bostad, ebo, i staden och det oroar Katrin Stjernfeldt Jammeh.

– Innan anvisningslagen hade vi ett nollavtal med Migrationsverket men växte snabbt i alla fall, nu tar vi emot fler i ebo och vi har inte ett nollavtal. Jag tycker inte att staten tar hänsyn till det. För Malmö som stad blir det extremt tufft, säger hon.

Bättre i höst

Även i Göteborg, där 36 av 861 personer tagits emot, ses mottagandet som en utmaning.

Men justitie- och migrationsministern Morgan Johansson (S) är inte orolig och han lovar att siffrorna kommer att bli bättre i höst.

– Lagen är helt avgörande för att vi ska klara integrationen, det var ju det som var själva poängen, att se till att alla inte hamnar i samma kommuner utan att vi delar på ansvaret, säger han.

Kan uppstå bekymmer

Sveriges kommuner och landstings bild är att mottagandet hittills har fungerat bra, men Per-Arne Andersson, chef för utbildning och arbetsmarknad, tror att det kan uppstå konflikter mot slutet av året.

– I kommuner i storstadsområdena som varken har haft asylsökande eller nyanlända kan det säkert bli lite bekymmer, säger han.