Fakta: Sedel- och myntbytet

Den 30 juni blev 20-kronorssedeln med Selma Lagerlöf, 50-kronorssedeln med Jenny Lind och 1 000-kronorssedeln med Gustav Vasa ogiltiga. Istället har de bytts ut mot nya sedlar i valörerna 20, 50, 200 och 1 000 kronor

I oktober kommer nya mynt som ska byta ut de gamla. Dagens enkronor, tvåkronor, femkronor, 100-lappar och 500-lappar blir alla ogiltiga som betalningsmedel efter den 30 juni 2017.

Efter den sista giltighetsdagen kan man gå till en bank med mynt fram till den 31 augusti 2017.

Källa: Riksbanken

Sundsvall är en av de berörda kommunerna. Där finns cirka 100 parkeringsautomater och från och med i oktober tar kommunen bort myntintaget på majoriteten av dem. Några myntautomater som ligger centralt kommer att behållas i tre år. Därefter måste betalningen ske med kort i biljettautomat, genom en app eller via telefon.

Stor kostnad och säkerhetsrisk

Att bygga om samtliga automater skulle ha kostat kommunen omkring 200 000 kronor i bara materialkostnader.

– Som hela samhället utvecklas går det mot kort- och telefonbetalning, säger Magnus Elfving, servicetekniker vid Sundsvalls kommun, och fortsätter:

– Det är även en jättestor kostnad och säkerhetsrisk att ha hand om mynt. Det kan bli inbrott och när automaterna ska tömmas kan det försvinna pengar på vägen. Det är väldigt svårt att ha totalkontroll.

Lena Karlsson, vd för Svenska parkeringsföreningen, säger att föreningens medlemmar i huvudsak ser positivt på utvecklingen.

– Att hantera kontanter kostar väldigt mycket pengar. Sedan är det en säkerhetsfråga – det finns en inbrottsrisk.

"Bekymmersamt"

För många som inte har smartphones med appar kan de myntfria automaterna upplevas som ett problem. Lena Karlsson invänder att det på de flesta ställen kommer att finnas automater där man kan betala med kort.

– Vår erfarenhet är att om man har en bil och parkerar har man ett kort att betala bensin med.

Anonym betalning är en möjlighet som faller bort i och med myntens försvinnande från automaterna.

– För vissa personer är det så klart ett bekymmer, att man måste registrera sig, men på det stora hela har parkeringsbranschen inte upplevt det som något stort bekymmer, säger Lena Karlsson.

En organisation som har uttalat sig negativt om utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle är Pensionärernas riksförbund (PRO).

– Det finns fortfarande så många människor i vårt samhälle som vill betala med kontanter. Att parkeringsautomaterna enbart kommer att ha mobiltelefonfunktion, kort- eller telefonbetalning är väldigt bekymmersamt eftersom kontanter fortfarande är ett lagligt betalningsmedel, säger Johanna Hållén, förbundssekreterare i PRO.

Färre nya mynt

Efter diskussioner med kontanthanteringsbranschen är Riksbanken fullt införstådd med att det blir färre automater med myntintag framöver.

– Vi har egentligen inga synpunkter på att myntmöjligheten försvinner ur p-automater. Det sker på ganska många ställen i Sverige, säger Christina Wejshammar, chef för Riksbankens avdelning för betalningssystem och kontanter, till TT.

Huvudsyftet med myntutbytet är att få lättare och mer miljövänliga mynt, påpekar hon:

– Men en bieffekt skulle också kunna bli att tack vare utbytet så sjunker mängden mynt i cirkulation till en mer realistisk mängd.

– Varje hushåll har i genomsnitt 780 kronor hemma i någon glasburk eller liknande, mynt som man inte orkar återanvända.

Cirka 1,7 miljarder mynt blir ogiltiga den 30 juni 2017.