Fakta: Så fördelas flyktingarna 2016

Fördelningstal för flyktingar med uppehållstillstånd 2016, länsvis:

(Siffran inom parentes anger hur många anvisade flyktingar respektive kommun tog emot 2015)

Stockholms län: 6 689 nyanlända invandrare (935)

Uppsala län: 1 082 (200)

Södermanlands län: 354 (89)

Östergötlands län: 829 (215)

Jönköpings län: 653 (354)

Kronobergs län: 249 (118)

Kalmar län: 377 (369)

Gotlands län: 192 (25)

Blekinge län: 132 (97)

Skåne län: 2 766 (284)

Hallands län: 763 (225)

Västra Götalands län: 3 577 (868)

Värmlands län: 509 (396)

Örebro län: 452 (155)

Västmanlands län: 380 (246)

Dalarnas län: 616 (339)

Gävleborgs län: 236 (318)

Västernorrlands län: 302 (268)

Jämtlands län: 237 (491)

Västerbottens län: 635 (359)

Norrbottens län: 672 (297)

Riket: 21 702 (6 648)

Källa: Arbetsförmedlingen

Fakta: Kommunerna med högst fördelningstal 2016

Stockholm: 2 810

Göteborg: 880

Uppsala: 616

Malmö: 488

Linköping: 392

Lund: 378

Nacka: 366

Huddinge: 321

Kungsbacka: 318

Umeå: 315

Källa: Arbetsförmedlingen

Den 1 mars trädde den nya anvisningslagen i kraft. För många kommuner innebär den nya lagen ett kraftigt ökat mottagande som ställer högre krav på att hitta lösningar för integrationen, som att tillgodose behovet av skolor och på att snabbt få fram bostäder. Kommunerna ute i landet är i många fall tvungna att ta till tillfälliga lösningar.

Efterlyser rum

Bland de kommuner som tagit emot minst flyktingar i förhållande till sin befolkning finns bland annat Kungsbacka och Vellinge. Kungsbacka ska ta emot 318 anvisade flyktingar med uppehållstillstånd i år jämfört med 23 förra året.

– Vårt kommunala bostadsbolag ska producera ett stort antal lägenheter under 2016–2017, men det är också till det totala behovet så det löser inte ut det hela. Vi vänder oss också till privata bostadsföretag och till privatpersoner att eventuellt ställa sina rum till förfoganden, säger Fredrik Geijer, integrationschef i Kungsbacka.

Vellinge kommun i Skåne har tidigare inte haft något avtal med Migrationsverket om att ta emot några anvisade flyktingar och ska i år ta emot 159 personer med uppehållstillstånd.

Stugby

– Vi har oerhört svårt med bostäder. Vi har bland annat tecknat avtal med en stugby där vi kan ordna ett antal platser, och har beställt modullägenheter, men det är lång leveranstid, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande i Vellinge.

– Vi måste även manna upp organisatoriskt så att vi kan se till att klara av en bra integration och en bra etablering eftersom det här är ny verksamhet för oss, säger hon.

Utöver de 21 700 som ska anvisas av Arbetsförmedlingen väntas omkring 34 000 flyktingar med uppehållstillstånd ha ordnat boende själva. Ensamkommande barn omfattas av ett eget fördelningssystem. 25 kommuner, till exempel Flen och Södertälje, som har ett stort flyktingmottagande sedan innan har inte anvisats något mottagande.