Tidigare har kommunen slagit larm om situationen, men fem till tio barn i veckan anvisas ändå dit.

– Det ena problemet är att vi inte har tillräckligt med boenden. Det andra är att vi inte hinner göra de utredningar och uppföljningar som vi borde göra för att säkerställa att barnet har det bra, säger socialchef Ann-Gret Sillén till svt.se.

Mottagandet ska stängas under fyra månader, men det är oklart om beslutet kommer att gälla.

– Lyssnar man på Migrationsverket säger de att vi inte har möjlighet att säga nej. Men vi känner ändå att vi allvarligt måste pröva möjligheten att stänga mottagandet, säger Ann-Gret Sillén.

Även Malmö reagerar på arbetsbelastningen och anmäler nu sitt mottagande av ensamkommande flyktingbarn enligt lex Sarah. Många avsteg från normala rutiner har gjorts. I ett pressmeddelande pekar kommunen själv på att mer än 700 ensamkommande unga har placerats på boenden utan att först få träffa en socialsekreterare.

Den ansträngda situationen kan medföra allvarliga konsekvenser, skriver kommunen. Det handlar om både lokalbrist och personalbrist.

Enligt lex Sarah ska allvarliga missförhållanden rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).