Fakta: Narkolepsi och Pandemrix

Narkolepsi är en neurologisk sjukdom som rubbar hjärnans reglering av sömn och vakenhet. Den som har narkolepsi drabbas av plötsliga sömnattacker, oftast flera gånger per dag.

Även attacker med plötslig kraftlöshet i musklerna och en känsla av förlamning samt hallucinationer och förlamning i samband med insomning och uppvaknande förekommer.

Sjukdomen är livslång, men inte livshotande.

Kring fem miljoner människor följde svenska myndigheters uppmaningar att vaccinera sig mot svininfluensan 2009–2010. Vaccinet Pandemrix som användes under pandemin resulterade i att över 300 personer drabbades av narkolepsi. Hittills har 311 personer fått sjukdomen klassad som läkemedelsskada.

Källa: Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, SVT Nyheter.

"Det är så absurt att vi behövde be på våra bara knän om hjälp, verkligen kriga för hjälp", heter det i en av många kommentarer från de drabbade som SVT har fått av dem som svarade på enkäten.

En ung kvinna skriver att hennes dröm om att gå på idrottsgymnasium krossades. Föräldrar vittnar om oro för att pengarna inte kommer att räcka, eftersom många drabbade barn och ungdomar kanske aldrig kommer att kunna arbeta.

"Den ekonomiska ersättningen ser vi som ett totalt misslyckande från regeringen", heter det i en kommentar.

SVT:s enkät gick ut till 350 av Narkolepsiföreningens medlemmar. 59 procent svarade, och 96 procent av dem anser att stödet varit för dåligt från politiker och myndigheter som var ansvariga för vaccinationskampanjen. 72 procent anser att stödet var mycket dåligt.

Kommentarerna vittnar också om bristande intresse och okunskap bland de styrande. Brist på specialistläkare och kuratorhjälp är annat som kommer fram liksom en ständig kamp mot myndigheter om allt från sjuk- och aktivitetsersättning till färdtjänst och ersättning för läkemedelskostnader, rapporterar SVT Nyheter.