Ju fler operationer eller ingrepp som sjukvårdspersonalen utför, desto bättre resultat.

– Det syns väldigt tydligt i statistiken; att de sjukhus som utför mycket av en viss åtgärd har lägre dödlighet 30 dagar efter ingreppet, än de sjukhus som utför få ingrepp, säger Måns Rosén som har utrett den högspecialiserade vården.

Beräkningarna visar att cirka 500 liv går till spillo varje år – helt i onödan.

– Den siffran är absolut inte överdriven. Snarare tvärtom, säger Måns Rosén.

Därför, anser han, bör regeringen ge i uppdrag till Socialstyrelsen att koncentrera höftledsoperationer, transplantationer och andra avancerade ingrepp. Tanken är att flytta och koncentrera ingrepp från vissa sjukhus till andra, så att inget sjukhus utför färre än 50 stycken av detta ingrepp per år.

Ett problem i sammanhanget är dock det motstånd som tidigare sådana försök har mötts av, inte bara av enskilda läkare, utan också av sjukhus och ibland hela landsting. Ett exempel är när hjärttransplantationer förlades till Göteborg och Skåne, vilket fick Stockholm att se rött.

– Det kan bli ett problem, men patientföreningarna är väldigt positiva och vi får hoppas att politikerna lyssnar på patienterna, säger Rosén.