Fakta: Första partikongressen sedan 1980

Partikongressen är den sjunde i historien, men den första under nuvarande ledaren Kim Jong-Un, och inleds i huvudstaden Pyongyang fredagen den 6 maj. Kongressen ses som ett tillfälle för Kim Jong-Un att lägga fast sin politiska kurs, stärka sin maktposition samt utse viktiga befattningshavare.

Partikongressen kommer bland annat att utse en ny centralkommitté. Det är officiellt den enhet som styr partiet mellan partikongresserna.

Partikongresser ska enligt stadgarna hållas vart femte år, men den senaste partikongressen ägde rum i oktober 1980. Då utsågs Kim Jong-Uns far, Kim Jong-Il, till efterträdare för landets grundare (och Kim Jong-Uns farfar) Kim Il-Sung.

Anledningen till att det dröjt 36 år är bland annat att Kim Il-Sung vid den senaste kongressen sade att ingen kongress ska hållas förrän den ekonomiska situationen för medborgarna förbättrats.

Källa: BBC, 38North, Daily NK och Michael Madden.

Fakta: Nordkorea

Nordkorea är världens mest slutna land och leds sedan sju decennier av Kim-ätten, som genom kommunistisk diktatur styr de 25 miljoner invånarna med järnhand.

Den nuvarande diktatorn Kim Jong-Un tros vara född 1983 eller 1984. Han tog över ledningen när fadern Kim Jong-Il dog i december 2011; denne hade i sin tur ärvt makten av sin far Kim Il-Sung.

Den officiella ideologin i enpartistaten hyllar nationellt oberoende och självtillit, som innebär att alla medborgare måste sätta samhällets intressen framför sina egna. I praktiken har politiken inneburit isolationism, förtryck och svält.

FN:s människorättsråd (UNHRC) lade 2014 fram en rapport som dokumenterade systematiska, utbredda och grova brott som mord, förslavning, tortyr, våldtäkt, framtvingade aborter, tvångsförflyttning, försvinnanden, svält och förföljelse. Utredningen slår fast att regimen har gjort sig skyldig till brott mot mänskligheten.

Västvärlden försöker med olika straffåtgärder hindra Nordkorea att utveckla kärnvapen, vilket hittills inte tycks ha haft någon effekt.

Källa: Nationalencyklopedin och Landguiden.

Nordkoreanska medier har hyllat Kim Jong-Un som "den stora solen av det 21:a århundradet" och kongressen har föregåtts av en 70 dagar lång "lojalitetskampanj". Nordkoreanska avhoppare i Sydkorea har rapporterat om skärpt säkerhet runt huvudstaden och hårda straff för dem som begår brott inför partikongressen. Även personer som ifrågasatt hans ledarskap har drabbats hårt.

Avrättningar

– De senaste åren har han låtit avrätta motståndare inom de högsta kretsarna. Den processen är av allt att döma säkerställd, säger Gabriel Jonsson, Koreaexpert vid Stockholms universitet.

Efter flera rapporter om makthavare som fallit i onåd och avrättats – varav Kim Jong-Uns politiske mentor och ingifte farbror Jang Song-Thaek är den enda som bekräftats officiellt – ses kongressen som ett sätt att demonstrera att det är den 33-årige diktatorn som nu har kontrollen över landet.

Men kongressen kan också ge signaler till omvärlden om var Nordkorea står i dag.

– Jag tror inte att vi nödvändigtvis får besked om några större politiska förändringar, men vi kommer att få se vilken inriktning Nordkorea kommer att ha de närmaste åren, säger Nordkoreaexperten Michael Madden till TT.

Han arbetar som gästforskare på Koreainstitutet vid Johns Hopkins-universitet i USA och skriver regelbundet på den ansedda analyssajten 38 North.

Kärnvapenspekulationer

Inför kongressen har det mesta handlat om Nordkoreas strävan att bli en kärnvapenmakt. I januari genomförde landet sin fjärde kärnvapenprovsprängning och sedan dess har ett antal provskjutningar med olika robotar genomförts. Flera av uppskjutningarna har dock misslyckats, vilket skapat oro för en femte provsprängning inför partikongressen.

De mest positiva bedömarna menar att den senaste tidens stegrande provokationer borgar för ett skifte, från kärnvapen till ökade satsningar på ekonomisk utveckling. Men det tror inte Michael Madden.

– Nordkorea kommer att fortsätta utveckla kärnvapen och robotsystem oavsett om de har partikongress eller inte... De kommer att fortsätta på den linjen vad omvärlden än säger.

"Som julafton"

Enligt Madden har Nordkoreas aggressiva beteende snarare med den inrikespolitiska situationen i USA och Sydkorea att göra. USA går presidentval i höst och knappt ett år senare är det Sydkoreas tur att välja ledare.

– Nordkoreanerna är mycket väl medvetna om att varken USA eller Sydkorea kommer att sätta igång några militäraktioner mot Nordkorea, eftersom ingen av dem vill lämna den röran åt sina efterträdare att städa upp.

För honom och andra som följer utvecklingen i landet innebär partikongressen en unik inblick i den slutna diktaturen.

– Det här är som julafton för mig. De har inte haft någon partikongress på 36 år och jag har studerat Nordkorea i tio år. Jag trodde aldrig att jag skulle få uppleva det här, säger Michael Madden till TT.