Alla fyra Allianspartier kritiserar Skolinspektionens beslut att låta en muslimsk friskola ha könsuppdelade idrottslektioner. Och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) stämmer in och säger att regeringen nu ska se över lagen.

– Det kan inte vara ett sätt att arbeta med jämställdhet och arbeta med trygga arbetsmiljöer för killar och tjejer att i ett helt ämne från förskoleklass till årskurs nio separera killar från tjejer, säger han till TV 4 Nyheterna.

Han säger att han redan på måndagen ska ge tjänstemän på departementet i uppdrag att se över hur läroplan och lagstiftning kan förändras.

Nina Da Mata är idrottslärare på den aktuella Al-Azharskolan i Stockholm. Hon säger till Mivida, Lärarförbundets tidning, att hon skulle undervisa på samma sätt även i en skola utan muslimsk profil:

– Flickorna blir tryggare när de får vara i en egen grupp.