Fakta: Kontanter

Sista december 2015 fanns 1 918 miljoner mynt till ett sammanlagt värde av 5,3 miljarder kronor och 325 miljoner sedlar värda totalt 68,2 miljarder kronor.

Valör Värde (miljoner kronor)

1 1 390

2 8 (äldre utgåva)

5 1 310

10 2 493

20 1 850

50 1 114

100 8 045

200 932

500 49 789

1 000 4 198

Därutöver fanns minnesmynt och minnessedlar samt sedlar som upphört att gälla för 2 322 miljoner kronor.

Källa: Riksbanken

Det går fort utför med kontanter i Sverige. Allt fler köp görs med kort, mobilbetalningar eller via internetbank och andra typer av överföringar. Allt fler affärer slutar ta emot kontanter och accepterar bara kortköp. Bankerna krymper också sin kontanthantering och uttagsautomaterna blir färre.

En Sifo-undersökning från i höstas visade att kontanter inte längre är det mest använda sättet att betala. Kort är överlägset vanligast, även vid mindre köp under 100 kronor. För större betalningar som hyra och andra räkningar används oftast giro eller faktura. betal-appar som Swish ökar snabbt och är nu den vanligast betalningsmetoden mellan privatpersoner.

Knappt två procent av Sveriges BNP finns i form av kontanter. 1990 var motsvarande siffra nästan 10 procent. Mängden kontanter avgörs av efterfrågan från banker, handeln och hushållen.

I höstas infördes nya 20- 50, 200- och 1 000-kronors sedlar. Nästa år byts 100- och 500-kronorssedlarna mot nya och samtidigt införs en ny 2-krona och 1- och 5-kronorsmynten får nytt utförande. Bara 10-kronan består oförändrad.