– Det går emot barnsynen i hela världen. Man går tillbaka till en ordning där kvinnor inte har något att säga till om.

Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin om ett beslut i Turkiets författningsdomstol som gör det lagligt att ha sex med 12-åringar.

Fakta: Åldersgräns för sex med samtycke

Syftet med att ha en nedre gräns för sex vid samtycke är att skydda barn från övergrepp, men också att barnens rättigheter, som skolgång och personlig utveckling, inte kränks på grund av en tidig sexuell debut.

Det finns ingen internationellt erkänd lägsta gräns men FN:s barnrättskommitté anser att 13 år är en "väldigt låg" ålder. I Sverige är gränsen 15 år.

Många av världens länder sätter gränsen mellan 14 och 16 år, medan några länder sätter gränsen vid 18 år.

I vissa länder skiljer sig åldersgränsen vad gäller heterosexuella respektive homosexuella sexuella relationer och mellan flickor och pojkar. I bland är sex inom äktenskapet tillåtet vid en lägre ålder än sex utanför äktenskapet.

Källa: Unicef.

Uppdatering: Upphävandet av regeln träder kraft tidigast den 11 december och enligt Turkiets justitiedepartement ska en ny lag presenteras och implementeras innan så är fallet för att förhindra kryphål i lagen som skulle tillåta sex med barn. Turkiet har alltså inte tillåtit sex med barn under 15 år, och kommer enligt landets justitiedepartement inte heller göra det. 

Turkiets strafflag säger att sex med barn under 15 år är olagligt. Men författningsdomstolen har bestämt sig för att ändra definitionen av sexuella övergrepp, enligt den regeringskontrollerade nyhetsbyrån Anatolia. Givet att barnet gett sitt samtycke föreslås gränsen för lagligt sex sänkas till tolv år.

– Jag tycker att det är ett horribelt beslut. Ett sådant här beslut leder naturligtvis till en ökad sexuell exploatering av barn, inte minst i ljuset av att Turkiet redan i dag har stora problem med barnäktenskap, säger Thomas Andersson, pressekreterare vid Ecpat som arbetar mot övergrepp mot barn, till TT:

"EU måste agera"

Han tror att beslutet kan påverka Turkiets relationer till andra europeiska länder.

– Jag hoppas att andra länder, inte minst Sverige, tillsammans med EU gör ett kraftfullt uttalande och agerar för att stoppa det här.

Även Rädda Barnen reagerar kraftfullt mot domstolsbeslutet.

– En flicka som gifts bort när hon är tolv får inte gå i skolan ordentligt och har inte möjlighet att skapa sitt eget liv. Och kroppen är inte gjord för att föda barn i den åldern, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare för Rädda Barnen, till TT.

– Det går emot barnsynen i hela världen. Man går tillbaka till en ordning där kvinnor inte har något att säga till om.

"Oväntat beslut"

Elisabeth Dahlin säger att beskedet "kommer som en blixt från en klar himmel" – även för barn- och kvinnorättsorganisationer i Turkiet.

– Vi ser med väldigt stor oro och förvåning på ett sådant här beslut. Det känns som ett märkligt avsteg från övriga Europas lagstiftning.

Anatolia rapporterade om beslutet redan den 14 juli, dagen före den misslyckade militärkuppen som kastat in landet i oroligheter. Nyheten har dock inte fått någon större uppmärksamhet förrän nu, sannolikt till följd av det politiska och mediala kaoset efter kuppförsöket.

– Vi behöver vara skeptiska tills vi vet mer om det här. Det är väldigt turbulent i författningsdomstolen och i hela domstolsväsendet, säger Toni Alaranta, Turkietexpert vid Utrikespolitiska institutet i Finland.

Knapp majoritet

Beslutet, som har stöd inom president Recep Tayyip Erdogans styrande AK-parti, fattades med knapp majoritet – sju röster för och sex röster emot.

Två av domstolens medlemmar har gripits efter militärkuppen.

– Vi får vänta och se om det kommer att ändras. Det är möjligt men det finns en efterfrågan på den här typen av lagar från AKP-anhängarna, säger Toni Alaranta.

Lagändringen väntas träda i kraft 13 januari 2017.