Fakta: Kopparstölder

Stulna kopparkablar kan leda till stora avbrott i järnvägstrafiken med förseningar och inställda tåg. Stölderna kan också medföra en stor risk för allvarliga elolyckor.

När kablar eller jordförbindelser klipps av kan delar av järnvägsanläggningen bli strömförande. Både de som stjäl koppar och andra till exempel de som ska reparera järnvägen efter stölderna kan då utsättas för livsfara.

Utöver de kostnader som kopparstölderna orsakar samhället ökar de direkta kostnaderna för Trafikverket och järnvägsföretagen.

Källa: Trafikverket

Antalet kopparstölder har minskat vid svenska järnvägar de senaste åren. Orsaken är förebyggande arbete med att dna-märka koppar eller att ersätta metallen med mindre stöldbegärligt material.

– Men det är fortfarande så att vi har ett ganska stort antal stölder i landet, säger Tomas Andersson specialist på Elkraft vid Trafikverket.

I en ny rapport om kopparstölderna från Trafikverket räknas för första gången alla negativa samhällskonsekvenser med i kostnaderna. Det handlar bland annat om värdering av försenad person- och godstrafik.

Ett godståg som blir stående på grund av en kopparstöld och därför missar ett anknytande fartyg kan exempelvis få stora ekonomiska konsekvenser.

– Det kostar naturligtvis stora pengar. Det här är ett problem som vi inte riktigt känner att vi behöver.

Trafikverket efterlyser ökade resurser från polisen, tullen, Skatteverket och Kronofogden för att komma till rätta med stölderna.