Omfattningen och synkroniseringen av dåden i Paris gör att misstankarna går åt ett håll, anser terrorexperten Magnus Ranstorp som konstaterar att extremistgruppen IS riktat otaliga terrorhot mot Frankrike.

– Det här har säkerligen med Syrien och det franska engagemanget i Syrien att göra. Frankrike har ju varit tufft med militära aktioner i landet, säger Ranstorp.

Hot har riktats mot andra länder också, men Frankrike har varit "epicentum" för terrorplanerna, menar han. Mellan 1 500 och 2 000 fransmän har rest till Syrien för att delta i kriget.

Han påpekar att varningar om liknande dåd förekom redan 2010, men då från Pakistan.

– Mot hela norra Europa riktades då varningar, påminner Ranstorp som leder terrorforskningen vid Försvarshögskolan.

Säkerhetstjänsterna i de flesta europeiska länderna har naturligtvis jobbat med detta.

– Den brittiske MI5-chefen sade nyligen att han aldrig under hela sin karriär sett en sådan omfattning av terrorhot. Nya terrorplaner upptäcks kontinuerligt, säger Ranstorp.