Fakta: Ur HUI:s rapport

I rapporten från 2013 räknade HUI med att om kostnaderna för körkortsutbildningen sänktes med 10–20 procent skulle 1 000 nya ungdomsjobb skapas. Det skulle ge ett bidrag till BNP på 300 miljoner kronor.

Även i den senaste rapporten förordar HUI en finansiering med studielån, inte minst med tanke på att bara 5 procent av de studerande invandrarkvinnorna har körkort.

Att körkort är förhållandevis dyrt i Sverige beror bland annat på att utbildningen är belagd med 25 procent moms. I förhandlingen med EU om momssatserna tog Sverige aldrig upp körkortsutbildningen.

Handelns utredningsinstitut (HUI) har tidigare pekat på den klara kopplingen mellan körkort och jobb för svenska ungdomar och i den nya rapporten slås fast att den är minst lika stark för invandrares möjlighet till jobb och integration.

Bland förvärvsarbetande svenskar har 85–90 procent körkort, men bara 45–55 procent bland de arbetslösa. Siffrorna för nyanlända som studerar, SFI eller annan utbildning, är dramatiskt lägre: 5 procent bland kvinnorna och 22 procent bland männen.

Körkort vanligt krav

"Den låga körkortsfrekvensen gör det omöjligt för invandrarkvinnor att söka sig till arbeten där körkort är ett krav", konstaterar HUI i rapporten.

Krav på körkort är vanliga inom bland annat vård- och städbranscherna som erbjudit flest jobb åt lågutbildade invandrarkvinnor på senare år.

När rapporten presenterades i Almedalen på tisdagen påpekades att det finns ett moment 22 för den som vill ta körkort. Den som måste betala för kortet själv måste ha ett jobb för att klara utgiften på 25 000 kronor eller mer, men utan körkort får man inget jobb.

Efter HUI:s förra rapport som släpptes 2013 lovade Socialdemokraterna att körkort skulle kunna finansieras med CSN-lån på upp till 25 000 kronor för alla som tagit gymnasieexamen.

– Körkort ska inte vara en klassfråga, slog Stefan Löfven fast i ett sommartal valåret 2014.

På körkortsfronten intet nytt

Men ännu har inget hänt och det är oklart varför. Sten Bergheden (M), ledamot i riksdagens trafikutskott, förklarade att han motionerat och att hans parti fattat stämmobeslut om en CSN-finansiering.

– Regeringen är helt inne på linjen att det ska gå att ta körkort till rimliga villkor, blev svaret från Raimo Pärssinen (S) ordförande i samma utskott.