Fakta: Läkemedelsmarknaden

Läkemedel omsätter närmare 6 000 miljarder kronor globalt.

USA dominerar världsmarknaden med cirka 40 procent och Europa utgör cirka 27 procent.

Under förra året omsatte den svenska läkemedelsmarknaden 40,6 miljarder kronor, exklusive moms.

Totalt förskrevs 99 miljoner läkemedelsförpackningar under 2015 i Sverige. Cirka 90 procent av dessa förpackningar förskrevs inom läkemedelsförmånen.

Läkemedelsförmånen skyddar patienter mot höga kostnader för receptbelagd medicin.

I år ligger bidraget från regeringen till landstingen för att täcka upp för kostnader för läkemedelsförmånen på 23,9 miljarder kronor.

Utöver dessa medel kompenseras också landstingen för utökade kostnader i och med att läkemedel för barn under 18 år sedan årsskiftet blivit avgiftsfria.

Källa: TLV, SKL

Det system som finns i dag för att finansiera, subventionera och prissätta läkemedel är komplext och svåröverskådligt, enligt regeringen som nu tillsätter en stor översyn.

– Både läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården är stadd i ständig förändring och för att vi ska kunna bibehålla och utveckla det system vi har i dag måste vi göra den här översynen så att vi hänger med vår tid helt enkelt, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) till TT.

Dyra läkemedel

En viktig fråga är hur de nya effektiva läkemedel som nu kommer ska bekostas.

– De gör det möjligt för patienter dels att överleva, dels att leva friskare liv än de annars hade kunnat göra, och det är naturligtvis fantastiskt. Samtidigt är många av dessa nya läkemedel dyra och vi riskerar en situation där de tränger ut andra typer av behandlingar eller där det blir en diskussion om att de leder till ojämlikhet mellan olika patienter, säger Wikström.

I sammanhanget vill regeringen även utreda ett förbud för landsting att på egen hand ingå avtal med läkemedelsbolag.

Inga egna avtal

– Vi tror att om enskilda landsting börjar göra egna avtal i alltför stor omfattning så kommer det att leda till att man kanske får kortsiktiga vinster för enskilda landsting men i slutändan kommer alla att bli förlorare, säger Gabriel Wikström.

Målet är att det även fortsättningsvis ska finnas högkvalitativa prisvärda läkemedel till patienter när de behöver det.