Fakta: Kistflugan

Megaselia scalaris, som arten heter på latin, fortplantar sig ofta i kadaver och kallas "coffin flies". Flugan har fått namnet eftersom den gräver sig ner i marken för att komma åt begravda kistor där den lägger sina ägg.

Flugorna lägger sina ägg i bland annat kadaver, ägg, ruttnande växter och svampar. Som larver kan de infektera mag- och tarmkanalen, urinvägarna och öppna sår hos människor.

Arten är känd för sina angrepp på alla typer av levande djur. Under trängda förhållanden kan de till och med döda ett större djur.

Förutom Megaselia scalaris förmåga att leva på ett brett spektrum av livsmedelskällor, inklusive färg och skokräm, har arten visat sig kunna överleva förhållanden som är giftiga för andra insekter. Under ett experiment då forskare blandade höga halter av nickel och mangan i flugornas mat verkade arten bara bli ännu mera livskraftig.

Källa: Kvällsposten/Encyclopedia of life.

En ny sort av köttätande fluga har dykt upp i ett bostadshus i Kallinge i Blekinge, rapporterar Kvällsposten. I fjol påträffades arten, som ibland går under namnet "kistfluga", i tre lägenheter. I år finns den i sex.

– Det är en flugsort som vi inte gärna vill ha i Sverige. Den plågar inte bara djur utan kan även ge sig på människor och lägga sina ägg i öppna sår, vilket kan leda till infektion, säger Yngve Brodin, flug- och myggexpert på Naturhistoriska riksmuseet, till TT.

Brodin säger att det är oklart hur flugan, som tidigare också har påträffats på den amerikanska kontinenten, har tagit sig till Sverige. Men det kan ha att göra med klimatförändringen.

– För tillfället har vi många arter som kommer söderifrån på grund av just klimatförändringen, men det kan också vara så att de tagit sig hit med någon transport.

Enligt Brodin är flugan väldigt besvärlig att bli av med. För att få bukt med problemet måste man hitta larverna som ofta gömmer sig i avloppssystem och vattenledningar.

Han uppmanar bosatta i Blekinge att kontakta miljökontoret om de lägger märke till större samlingar av små flugor inomhus.

– Annars finns det risk att de sprider sig till andra ställen i Sverige.