– Det är en brand i en av två barackslingor. Det brinner kraftigt i konstruktionen där fortfarande. Vi har inte det under kontroll, säger Roger Sverndal, ledningsoperatör vid Storstockholms brandförsvar, vid klockan 04.30.

Räddningstjänsten har 13 enheter på plats som jobbar för att släcka branden. Det finns ingen spridningsrisk till den andra barackbyggnaden.

Brandorsaken är oklar.

– Det får polisens tekniker undersöka, säger Roger Sverndal.

Det var polisen som upptäckte att det brann:

– Det var en av våra patruller som passerade förbi som såg att det brann i fasaden, säger Carina Andersson, vakthavande befäl vid Stockholmspolisen, och uppger att larmet kom in strax före klockan 01.30.

Asylboendet i Stockholm stads regi består av flera byggnader och samtliga boende i byggnaden som eldhärjats har evakuerats.

– Vi biträder räddningstjänsten och Stockholm stad med att ta hand om de boende. Sedan när branden är släckt så spärrar vi av och genomför en teknisk undersökning, också får vi se om vi kan hitta några vittnen på plats, säger Andersson.