En mycket kraftig minskning av antalet asylsökande noterats efter att Sverige i praktiken införde id-kontroller vide gränsen den 4 januari. De senaste sju dagarna har 949 sökande registrerats, enligt Migrationsverket.

Det är ungefär en tiondel av antalet som kom i snitt i veckan i oktober i fjol. I mitten av december låg antalet kring 3 000 per sjudagarsperiod, vilket sjönk till kring 2 000 i slutet av december.

Den största gruppen de senaste sju dagarna var syriska medborgare 271 stycken, före irakiska och afghanska medborgare med 150 respektive 143 asylsökande.

Av de 949 sökande de senaste sju dagarna var 149 ensamkommande barn, varav nästan sex av tio var från Afghanistan.