Fakta: Vargar

Den skandinaviska vargstammen omfattade vintern 2015-2016 cirka 430 individer, varav 340 i Sverige.

Det innebär att den svenska delen av populationen har minskat med 18 procent sedan vintern 2014-2015 då 415 vargar konstaterades på den svenska sidan av gränsen.

Orsaken till minskningen är inte klarlagd, men under vintern 2014-2015 dödades 75 vargar legalt i Skandinavien, en relativt hög siffra. Dessutom utsätts stammen normalt för en omfattande illegal jakt. Vargar tål en ganska hög beskattning, men överstiger dödligheten 30 procent minskar stammen.

Källor: Viltskadecenter, Naturvårdsverket.

Det framgår av en sammanställning från Viltskadecenter. Den bygger på de inventeringar som gjorts mellan oktober 2015 och mars 2016.

Resultatet är, om inte alarmerande, ändå oroande, enligt Tom Arnbom, ansvarig för rovdjursfrågor på Världsnaturfonden (WWF).

Han pekar på att den svenska vargstammen omfattade cirka 415 individer vintern 2014-2015. Få hade förväntat sig en så kraftig minskning som nu konstaterats.

– Vi hade visserligen licensjakt på varg i vintras, men den var inte särskilt omfattande. Det gör resultatet extra anmärkningsvärt. Det finns anledning att misstänka att den illegala jakten har varit omfattande, säger han.

– Vi vet att vissa revir har försvunnit, och att många länsstyrelser är oroade.

Dilemma

Han tror att den kraftiga minskningen innebär ett dilemma för myndigheterna inför en eventuell licensjakt på varg den kommande vintern.

– Det kan bli svårt att motivera licensjakt med bara 340 individer, säger han.

Olof Liberg, forskare inom det skandinaviska vargprojektet Skandulv, anser dock att det inte finns någon anledning att vara bekymrad över utvecklingen, åtminstone inte ännu.

– Vi ligger fortfarande klart över den miniminivå på 300 vargar som föreslagits, säger han.

Jakt påverkar

Naturvårdsverket påpekar att naturliga orsaker som variationer i hur många som föds och dör per år kan ha haft en viss effekt. Dessutom tycks det ha skett en förskjutning av den skandinaviska stammen mot Norge där antalet vargar nu uppskattas till 90, en rekordhög nivå.

– Vi har också fler revirmarkerande par utan valpar än tidigare. Dessutom hade vi en rejäl licensjakt på vårvintern 2015. Flera av vargarna som då sköts skulle ha fått valpar och bildat familjegrupper den senaste vintern, säger Liberg.