Fakta: Så mycket ökar butiksrånen

Totalt anmäldes 74 butiksrån, varav 21 med skjutvapen, i mars 2016. Under motsvarande månad i fjol inträffade 64 butiksrån, varav 17 med skjutvapen.

Hittills i år har dock butiksrånen minskat något totalt medan rånen med skjutvapen ökat med 5 procent.

Från april i fjol till mars 2016 har rånen med skjutvapen ökat 35 procent jämfört med motsvarande föregående tolvmånadersperiod. Totalt utfördes 315 rån med skjutvapen under den senaste tolvmånadersperioden.

Totalt ökade butiksrånen 4 procent till 815 från april 2015 till mars 2015. Det motsvarar åtta anmälda brott per 100 000 invånare.

Källa: Brottsförebyggande rådet (Brå)

– Våra medlemmar ska inte behöva frukta för sina liv när de är på jobbet. Det måste bli svårare att få tag på skjutvapen än vad det är i dag, säger Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handels.

Han kräver att polisen, andra myndigheter och beslutsfattare ska se till att det inte kommer in några vapen i Sverige.

– Det måste bli en skärpning, säger han.

Handels eget mål är att besöka alla arbetsplatser som utsatts för rån.

– Men det är omöjligt i dag när det sker 800 butiksrån per år. Är förstås lättare på landsbygden än i Stockholm, men i dag klarar vi det helt enkelt inte, säger Krister Colde.

Handels kräver även "kontantfria" butiker eller slutna system för sedlar och mynt.

– Det är åtgärder som på sikt kan bidra till att minska antalet rån, säger Colde.

Detaljhandelsavtalet, som de flesta butiker med kollektivavtal är bundna av, föreskriver att anställda som utsätts för rån har rätt till hjälp.

– Men det är inte alla handlare som känner till det, säger arbetsmiljöombudsmannen.