Fakta: Människosmuggling i södra Sverige

Under 2015 inleddes 105 förundersökningar om misstänkt människosmuggling i polisregion Syd.

Under perioden 9 september – 31 december startade 64 förundersökningar.

Hittills i år har 34 förundersökningar inletts.

"Att hjälpa någon olovligen in i Sverige är att betrakta som människosmuggling, oavsett om det sker mot betalning eller ideellt", enligt polisen.

Källa: Polisregion Syd.

– Vi har haft det på samma nivå under många, många år. Det brukar pendla mellan 15 och 25 människosmugglingsärenden. Så det är en påtaglig ökning, särskilt under hösten, säger Ewa-Gun Westford, polisens presstalesperson.

Hittills i år har det noterats 34 misstänkta fall i polisregionen, som omfattar Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronoberg.

– Allting hos oss har förändrats i och med den enorma flyktingsströmmen som har varit. Vi är vaksamma och kontrollerar inresande dagligen och nattligen, så det är klart att vi hittar både det ena och det andra där.

Enligt Westford är syftet med att offentliggöra siffrorna att polisen vill "medvetandegöra människor att det faktiskt är förbjudet att hjälpa människor som inte har rätt att vistas i riket".

– Och i de flesta fall som går till domstol blir det fängelsestraff, tillägger hon.

Westford skriver i ett pressmeddelande att "många människor försöker tjäna pengar på flyktingsmugglingen". Men hon betonar att det även är förbjudet att smuggla flyktingar utan ersättning.

– Det är brottsling att göra det, så att säga, ideellt.