Japans meteorologiska myndighet utfärdade en tsunamivarning efter skalvet. Men det rörde sig om en prognos om en mindre tsunami som inte väntade orsaka några materiella skador. Kort därpå drog myndigheten tillbaka tsunamivarningen.

Reynir Bödvarsson, seismolog vid Uppsala universitet, befarar dock att dagens skalv kan få allvarliga konsekvenser, eftersom det inträffade i ett storstadsområde med kring 700 000 boende.

– Det här skalvet är också i samma storleksordning, kanske till och med lite kraftigare, än skalvet i Kobe på 90-talet då 6 000 människor omkom, säger han.

Bödvarsson säger att konsekvenserna av ett skalv är svåra att förutsäga eftersom mycket är beroende på hur byggnader och annat är konstruerade.

Minst nio personer omkom i gårdagens skalv och över 1 000 personer skadades, enligt NHK.

Skakningarna fick flera hus att rasa, och enligt tjänstemän vid myndigheter i prefekturen Kumamoto kan det finnas människor kvar i raserade byggnader. Runt 16 000 hem var utan ström och gastillförseln ströps till 38 000 hushåll.