Ett ubåtsperiskop siktades nära ett av de svenska fartygen under en marinövning 2015. Personalen utgick från att det var en svensk ubåt som deltog i övningen, men i efterhand har det visat sig att ingen svensk ubåt fanns vid platsen vid tillfället, skriver DN. Ubåtens nationalitet är okänd.

Periskopet siktades i Stockholms ytterskärgård, nära fyren Vindbåden. Händelsen klassas som en tvåa på en sexgradig skala i marinens analys, den näst högsta nivån på sannolikhetsskalan.

Försvarsministern har informerats om händelsen, men försvarsutskottet har hållits utanför. Överbefälhavaren träffade utskottet så sent som i tisdags.

– Det hade varit ett idealt tillfälle att informera. Vi ställer återkommande frågan om det finns något att rapportera vad gäller möjliga incidenter och kränkningar i luften, på vattnet och i vattnet, säger Hans Wallmark till TT.