– Försvarsmakten jobbar mycket mer med det här än vad vi känner till från andra verksamheter.

Ulla Eriksson-Zetterquist, professor i företagsekonomi.

Fakta: Upplevda kränkningar

Var tionde i studien upplever sig åldersdiskriminerad.

Var fjärde kvinna känner sig kränkt på grund av kön.

Hos män i försvaret är motsvarande andel fyra procent.

Tre procent upplever kränkning kopplad till funktionshinder.

Övrigt i studien har lägre procentsatser: Etnicitet, religion, sexuell läggning och könsöverskridande identitet.

Käla: Gothenburg Research Institute

Samtliga anställda med e-postkonto i Försvarsmakten bjöds in till undersökningen. Även om bara var tredje svarat, och även om den upplevda diskrimineringen minskat, visar de faktiska talen att flera hundratals känner sig kränkta på jobbet.

Närmare 700 av åldersskäl, över 500 på grund av kön och knappt 200 till följd av funktionsnedsättning.

Undersökningen gjordes i slutet av 2015, och dessförinnan 2010. Under åren som gått har andelen som känner sig åldersdiskriminerade minskat medan procenttalen för upplevd kränkning på grund av kön ökat hos både kvinnor och män.

Det stöd som organisationen och kollegorna ger anses har ökat, men uppfattas ändå för svagt, visar studien från Gothenburg Research Institute på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

– Även om svarsfrekvensen är låg vet vi att de som blir kränkta är engagerade och svarar. Försvarsmakten jobbar mycket mer med det här än vad vi känner till från andra verksamheter, säger Ulla Eriksson-Zetterquist, professor i företagsekonomi på Handelshögskolan.