Under två års tid utsattes högstadieeleven för mobbning. Nu kräver Barn- och elevombudet 90 000 kronor i skadestånd från Sölvesborgs kommun.

Eleven ska ha blivit kallad för nedsättande ord och blivit knuffad av klasskamrater, rapporterar SVT Blekinge. Skolan har upprepade gånger blivit kontaktad av elevens föräldrar, som bett ansvariga att anmäla mobbningen men detta har inte gjorts.

Barn- och elevombudet på Skolinspektionen vill även att kommunen vidtar åtgärder för att motverka kränkande behandling.