Fakta: Den nya, tillfälliga lagen

Flyktingar och alternativt skyddsbehövande ska som huvudregel enbart beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd – för flyktingar gäller tre år och för alternativt skyddsbehövande 13 månader.

Som flykting räknas den som har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av till exempel religiös eller politisk uppfattning, nationalitet eller sexuell läggning. Alternativt skyddsbehövande kallas de som flytt från krig.

Tillstånden ska kunna förlängas om skyddsskäl finns kvar. De som har hittat jobb att försörja sig på ska kunna få permanent uppehållstillstånd.

Möjlighet till uppehållstillstånd för "övrig skyddsbehövande" tas bort. Detta gäller exempelvis personer med synnerligen allvarligt hälsotillstånd.

Uppehållstillstånd för dem med "särskilt ömmande omständigheter" får bara ges i undantagsfall.

Flyktingar med tidsbegränsade uppehållstillstånd ska bara få återförenas med sin kärnfamilj. Alternativt skyddsbehövande ska inte ha rätt till återförening.

Försörjningskrav för anhöriginvandring ska gälla fler.

Den nya lagen ska gälla i tre år och omfattar de som fått asylansökan registrerad efter den 24 november 2015.

Källa: Regeringen, riksdagen och Migrationsverket.

– Generellt kan man säga att vi har den största flyktingkatastrofen på kanske ett sekel och samtidigt vill världen göra allt mindre för att stödja de här flyktingarna, säger Ola Mattsson, chef för Rädda Barnens Sverigeprogram.

Från och med nu kan exempelvis syriska krigsflyktingar bara beviljas tillfälligt uppehållstillstånd i 13 månader. Detta kan sedan förlängas, om skyddsbehovet finns kvar. Möjligheten att kunna ta hit familjen försvinner för krigsflyktingar, som i lagen inte kallas flyktingar utan "alternativt skyddsbehövande".

Omöjligt fly lagligt

– Det innebär att för barn som flyr krig har den enda lagliga, säkra vägen till Sverige tagits bort. Ett barn har alltså inte möjlighet att fly genom att en vuxen har flytt först, säger Ola Mattsson.

För flyktingbarn i Sverige ökar risken för psykisk ohälsa när uppehållstillstånden nu blir tillfälliga, tror han.

Detta kan få allvarliga konsekvenser för hela det svenska samhället, anser Omid Mahmoudi, ordförande för Ensamkommandes Riksförbund.

– De ungdomar som får ett tillfälligt uppehållstillstånd kommer alltid att vara asylsökande. De kan inte koncentrera sig på skola och jobb, ingenting, de tänker bara: När kommer jag att bli utvisad till mitt hemland?

Fokusera på framtiden

Själv fick han vänta ett år efter att ha flytt från Afghanistan innan han fick permanent uppehållstillstånd. Först då kunde han fokusera på att bygga en framtid här.

– Alla som har jobbat med asylsökande vet att man ändras till hundra procent när man får permanent uppehållstillstånd. Det är då man försöker komma in i samhället, lära sig språket, utbilda sig och hitta jobb.

Åtstramningen av asylpolitiken, som riksdagen beslutade om med 240 ja-röster mot 45 nej-röster, är tänkt att gälla i högst tre år. Det uttalade syftet är att kraftigt minska antalet asylsökande och samtidigt förbättra kapaciteten i asylmottagandet och etableringen av nyanlända.