Fakta: Fredsavtalet

Huvudpunkterna i fredsavtalet mellan Farc-gerillan och regeringen:

Vapenvila och nedrustning: Avtal om detta slöts i juni. Farc ska flytta sina omkring 7 000 soldater till nedrustningsläger inrättade av FN.

Rättvisa för offer: Brott som begåtts under konflikten ska tas upp i specialdomstolar. Amnesti beviljas för lindrigare brott, men inte för massakrer, våldtäkt och tortyr.

Droghandel: 2014 gick Farc med på att stoppa narkotikaframställning i områden under deras kontroll. Regeringen lovade att hjälpa jordbrukare att försörja sig på lagliga grödor.

Rebeller i politiken: Farc blir nu ett politiskt parti och får tio platser i kongressen

Jordreform: 2013 undertecknades ett avtal om att tillhandahålla mark, lån och bastjänster till den fattiga landsbygdsbefolkningen.

Nästan 35 miljoner röstberättigade hade i söndagens folkomröstning att svara ja eller nej på frågan: "Stödjer du det slutliga avtalet om ett stopp för konflikten och byggandet av en stabil och hållbar fred?"

Rodrigo José Galindo hade sin uppfattning klar innan han gick till vallokalen:

– Jag kommer att rösta ja. Vårt land behöver en nystart och jag vill ge mig själv och de unga möjlighet att leva i ett land i fred, säger han till TT.

Om fredsavtalet säger han som så många andra:

Det är inte perfekt, men det var det bästa vi kunde få.

Vill inte förlåta

Motståndarlägret leds av förre presidenten Álvaro Uribe som anser att rebellerna ska betala för sina brott med fängelsestraff och att de portas från politiken.

En av dem som röstade nej var Alejandro Jaramillo, som är upprörd över att rebellerna inte kommer att ställas inför rätta.

– Jag vill inte lära mina barn att allt kan förlåtas, säger han till Reuters.

President Juan Manuel Santos har sagt att det inte finns en plan B ifall väljarna avvisar avtalet. Opinionsmätningarna visar en stor övervikt för ja-rösterna med en marginal på omkring 20 procentenheter, skriver AFP.

– Vi måste göra slut på ett 52 år lång krig och öppna vägen till fred, en väg som leder till en bättre framtid, sade presidenten när han lagt sin röst, enligt Reuters.

Ombildas till parti

Avtalet skrevs under av parterna i måndags efter nästan fyra år av förhandlingar. Det slår bland annat fast att Farcs omkring 7 000 soldater ska avväpnas under överinseende av FN-personal och gerillarörelsen ombilda sig till politiskt parti.

En specialdomstol ska upprättas för att utreda brott under konflikten, och amnesti ska ges för mindre allvarliga brott.

Inga våldsamheter rapporterades inför eller under valdagen. 126 000 militärer och 178 000 poliser bevakade folkomröstningen.