Fakta: Gorillor

Gorillorna i Afrika delas numera upp i två arter, den västliga (Gorilla gorilla) och den östliga (Gorilla beringei).

Den västliga arten finns i regnskogarna från östligaste Nigeria till Kamerun, Gabon, Kongo-Brazzaville och Centralafrikanska republiken. Antalet uppskattas till över 100 000 individer.

Den östliga arten är långt mer sällsynt. Den delas upp i två underarter, bergsgorillan på gränsen mellan Kongo-Kinshasa, Uganda och Rwanda, och Grauers gorilla i låglandet i östra Kongo-Kinshasa. Antalet bergsgorillor är cirka 880, antalet av Grauers gorilla cirka 3 800.

Källa: IGCP.

Gorillorna nere i låglandsregnskogen tillhör en annan underart, kallad Grauers gorilla. Den är inte lika känd som bergsgorillan men håller raskt på att bli den mest hotade av alla människoapor på jorden.

– Populationen har kollapsat. Orsaken är i första hand tjuvjakt, säger Anna Behm, chef för gorillaprojektet International Gorilla Conservation Programme (IGCP).

Behm är just nu i Sverige för att berätta om situationen för gorillorna. Hon är djupt oroad över situationen.

För 20 år sedan uppskattades populationen av Grauers gorilla till 17 000 djur. En nyligen gjord inventering visar att antalet krympt till cirka 3 800 individer – en minskning med 77 procent inom loppet av en generation.

Gorillor blir mat

Tjuvjakten hänger samman med en omfattande illegal utvinning i regionen av guld och coltan – ett mineral som används vid tillverkningen av mobiltelefoner. Mineralletarna, som tros uppgå till 10 000 personer, dödar stora mängder gorillor och andra djur.

– Gorillorna blir mat. De äts upp, säger Allan Carlson, ansvarig för Afrikafrågor på Världsnaturfonden (WWF), en av flera organisationer som står bakom IGCP.

De flesta tror att det blir mycket svårt att vända den dystra trenden. Men inom IGCP hoppas man kunna använda sig av erfarenheterna från bergsgorilleprojektet för att se vad som kan göras.

Turismen räddningen

Det projektet har varit mycket lyckat. Antalet bergsgorillor ökade från 620 till 880 mellan 1989 och 2010, och ökningen tycks fortsätta, att döma av en ny räkning som just nu pågår i Virungamassivet på gränsen mellan Kongo-Kinshasa, Rwanda och Uganda.

– Vi är hoppfulla, säger Behm.

Det som räddat bergsgorillorna kan sammanfattas i ett ord: turism. Den har gjort gorillorna värdefulla för både regeringarna och lokalbefolkningen i de tre länderna.

– Utan turismen hade gorillorna kanske varit utdöda idag, säger Behm.

Tyvärr är det föga sannolikt att turismen skulle kunna spela en liknande roll för gorillorna i låglandet, enligt Allan Carlson.

– Det skulle behövas gigantiska investeringar, säger han.