– Kristna är de mest förföljda religiösa gruppen i världen

Peter Paulsson, generalsekreterare Open Doors Sverige (TT)

Fakta: De tio värsta länderna i världen för kristna

1. Nordkorea

2. Irak

3. Eritrea

4. Afghanistan

5. Syrien

6. Pakistan

7. Somalia

8. Sudan

9. Iran

10. Libyen

Källa: Open Doors

Fakta: Open Doors

Open Doors är en kristen organisation med högkvarter i Nederländerna. De arbetar i 60 länder och kämpar mot förföljelsen av kristna i världen. De presenterar årligen en rapport om de 50 länder där förföljelsen av kristna är värst.

Med förföljelse menas någon typ av fientlighet som är, eller upplevs vara, grundad i en persons identifiering med sin kristna tro.

Den kristna organisationen Open Doors årliga lista över de 50 länder i världen där förföljelsen av kristna är värst är dyster läsning. Förföljelsen av kristna blir allt grövre.

– Det är en ökning på alla fronter, i alla världsdelar, säger Peter Paulsson till TT.

Bland de länder där läget försämrats mest märks Eritrea på tredje plats och Libyen som för första gången hamnar på topp tio.

Open Doors ser flera orsaker till försämringen.

Extremistgruppen IS har stor påverkan. Flera regeringar inskränker religionsfriheten i gensvar till islamistisk extremism.

– Och i muslimska områden radikaliseras många för att visa att de ska ses som "sanna muslimer" och därmed hoppas undgå IS, säger Peter Paulsson.

Med på listans 24:e plats finns de palestinska områdena där kristna hamnar i kläm mellan judar och muslimer. Bland annat hotas kristna av islamistiska medborgargarden.

Men allt är inte mörker. Bland de positiva signalerna märks att i Sri Lanka har våldshandlingar mot kristna, sanktionerade av staten, minskat.