Fakta: Hormonstörande ämnen

Hormonerna upprätthåller den fysiologiska balansen i kroppen och styr mycket av vår fortplantning, inklusive fosterutvecklingen. Allt detta kan rubbas om vi utsätts för starka koncentrationer av vissa kemikalier, exempelvis DDT, PCB, bisfenoler, ftalater eller alkylfenoler. Dessa kemikalier finns bland annat i plaster, kosmetika, färger, skydds- och konserveringsmedel och antibakteriella medel.

Från och med i dag ska det bli lättare att fasa ut farliga hormonstörande ämnen. EU-kommissionen föreslår nu kriterier för hur dessa ämnen ska identifieras. Ett strikt vetenskapligt förhållningssätt ska gälla, tycker kommissionen.

Men nya miljöministern Karolina Skog (MP) anser att förslagen är "otillräckliga".

"Även om det är bra att kommissionen äntligen agerar efter hårda påtryckningar från Sverige, räcker inte beskedet för att vi effektivt ska kunna reglera ämnen och förebygga skador på såväl miljö som hälsa", säger hon i en skriftlig kommentar.

Hormonstörande ämnen finns i en rad vardagsprodukter samt diverse bekämpningsmedel. Det kan vara allt från de mjukgörande ämnen som gör tröjor med plasttryck eller elkablar mjuka till de flamskyddsmedel som finns i stoppade möbler.

Sverige har stämt

Forskning visar att dessa ämnen kan orsaka cancer, rubba ämnesomsättningen och skada miljön.

– Under fosterstadiet och när vi växer är vi särskilt känsliga för dessa ämnen, säger Ing-Marie Olsson Ressner, enhetschef vid Kemikalieinspektionen.

Det finns lagar som förbjuder vissa hormonstörande ämnen. Men eftersom det inte funnits kriterier för dessa ämnen har dessa lagar i praktiken varit verkningslösa.

Kriterierna skulle ha varit på plats redan 2013, men när så inte blev fallet stämde Sverige tillsammans med andra länder EU-kommissionen inför EU-domstolens tribunal som gav länderna rätt i december förra året.

Vetenskapligt synsätt

I det nu lagda förslaget föreslår EU-kommissionen att EU-parlamentet intar "ett starkt vetenskapligt förhållningssätt" för att identifiera hormonstörande ämnen, ett arbete som bör ske med WHO:s definition av dessa ämnen som bas.

Men Kemikalieinspektionen är kritisk.

– Vi skulle gärna ha sett att förslaget var lite skarpare, säger Olsson Ressner.

Kemikaliinspektionen hade hoppats att förslaget även skulle omfatta ämnen där det finns "indikationer" på att de är hormonstörande, vilket det inte gör enligt Olsson Ressner.

– Det de nu föreslår är: ja, det är hormonstörande, nej det är inte hormonstörande. Och ribban ligger ganska högt för kraven att kunna säga att ämnen är hormonstörande, säger hon.