Regeringen har snabbat på arbetet för att få fram en lag som kriminaliserar terrorresor. En proposition väntas nu komma i december.

Stefan Lindskog, blivande ordförande för Högsta domstolen, pekar på att det kan gå för fort. Han säger i Ekots lördagsintervju att det krävs tid och eftertanke för att göra en lagstiftning effektiv och rättssäker.

– Man ska komma ihåg att all lagstiftning som är ingripande för den enskilde kräver noggranna överväganden, säger Lindskog.

Han är kritisk till att det kommande förslaget kriminaliserar resan redan innan den har påbörjats, så länge syftet är att begå terrorhandlingar. En kriminalisering kan även leda till att det blir svårt att få hemvändande personer att prata om vad som hänt. Det kan också bli svårare att få anhöriga att berätta om en familjemedlem som rest i väg eftersom de kanske inte vill riskera att en släkting lagförs.