Fakta: Sveriges strategi mot terror

Den nuvarande strategin mot terrorism presenterades av inrikesminister Anders Ygeman i augusti.

Strategin delas in i tre avsnitt – "förebygga", "förhindra" samt "försvåra" och listar en mängd olika förslag som regeringen inom de närmsta åren överväger att göra allvar av. Här är några:

Ett lagförslag för att kriminalisera finansiering, organisering och rekrytering av terrororganisationer ska komma redan i år.

Ett förslag om att kriminalisera själva deltagande i strider för terrorgrupper utreds.

Det förebyggande arbetet för att förhindra att människor ansluter sig till terrorgrupper ska utökas i kommuner och myndigheter. Den nationella samordnaren har en nyckelroll i det arbetet.

Lagen om brandfarliga och explosiva varor kan komma att ses över för att skärpa reglerna mot till exempel handgranater.

Regeringen tänker "följa utvecklingen noga" för att se om polisen ska få använda hemliga tvångsmedel på nya och mer omfattande sätt, som att fjärrövervaka datorer.

Reglerna för svenska pass kan skärpas, för att motverka missbruk och handel med dem.

Polisens nationella insatsstyrka bör öva med Försvarsmakten och insatsstyrkan bör kunna få hjälp av insatsstyrkor från andra länder.

Säpo, Must och FRA ska tillåtas samarbeta mera.

Källa: Regeringens skrivelse 2014/15:146…

– Frankrike har överfokuserat på repressiva verktyg. De har bra underrättelse, men de saknar den förbyggande delen, säger terrorforskaren Magnus Ranstorp.

Han får medhåll från Lars Nicander på Försvarshögskolan.

– Man måste använda båda delarna, som man har gjort i Tyskland och England, och i Sverige till viss del, säger han.

Enligt Magnus Ranstorp satsas exempelvis inte tillräckligt på att få individer som radikaliseras att vända om innan det är för sent. Samtidigt dömer Frankrike många till fängelse – vilket resulterar i överbelastade anstalter som fungerar som "inkubatorer" för radikalisering.

Tittar på Sverige

Problematiken återaktualiseras av fredagens terrorattack i Paris. Men frågan om myndigheternas brist på metoder, annat än "de hårda", var uppe på agendan redan efter terrorattackerna i januari, då bland annat satirtidningen Charlie Hebdo attackerades.

– De har sedan Charlie Hebdo börjat titta på hur man kan arbeta med lokal prevention, säger Magnus Ranstorp.

Franska representanter har bland annat varit på besök i Sverige för att se hur myndigheterna arbetar, enligt Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism.

– Det är ingen tvekan om att Frankrike har börjat bygga ut sitt förebyggande arbete ganska mycket det senaste halvåret, säger hon.

Effektivt förebyggande arbete sker på lokal nivå, anser Magnus Ranstorp. Det behövs sociala insatsgrupper och hjälptelefoner.

Frankrike har länge haft en hjälplinje som anhöriga kan ringa, men den har varit nära knuten till polisen.

– Vi har lagt hjälplinjen hos Röda korset. Det kan vara ett för stort steg för människor som inte litar på samhället att höra av sig om de hamnar hos polisen, säger Mona Sahlin.

Inte bara sociala faktorer

Frankrikes och Sveriges förutsättningar skiljer sig åt och kan inte jämföras rakt av. Frankrike har militära insatser mot extremistgrupper i mycket högre grad. Landet har en kolonialhistoria i Nordafrika där en del av förövarna har rötter, säger Mona Sahlin.

Dessutom är segregationen större i Frankrike, enligt Magnus Ranstorp, även om fler faktorer spelar roll. Han tar Sverige som exempel:

– I segregerade områden i nordöstra Göteborg förekommer mycket rekrytering till extremistgrupper men på andra platser i Göteborg med samma socioekonomiska förutsättningar förkommer ingen rekrytering. Så det är inte bara socioekonomiska faktorer som ligger bakom, men det blir liksom som ett drivhus, säger han.

Magnus Ranstorp understryker samtidigt att de förbyggande metoderna inte kan ersätta de repressiva.

– Men man måste också jobba hårt med underrättelse, skarpa lagar och antiradikaliseringsinsatser i fängelser. Och tackla ideologin som sprider sig på många delar i Mellanöstern som skapar kaos och osäkerhet.