Den skarpt kritiserade japanska valfångstflottan har dödat 333 valar sedan den satte kurs mot Antarktis i december. Australiens miljöminister Greg Hunt kallar jakten motbjudande och säger i ett mejl till nyhetsbyrån AFP att det saknas vetenskapligt syfte.

Valjakt är förbjuden enligt ett internationellt moratorium men Japan har kringgått detta genom att hävda att djuren jagas i forskningssyfte. Den internationella oppositionen mot valjakt leds av Australien och Nya Zeeland, men miljöaktivistgruppen Sea Shepherd kritiserar i sin tur ländernas regeringar för att inte ha gjort tillräckligt för att stoppa valfångsten.

I torsdags meddelade Japan att tillräckligt med valar hade dödats i forskningssyfte och båtarna kallades hem. Tokyo hävdar att de med jakten vill bevisa att det finns så pass många valar att det skulle vara hållbart att återuppta kommersiellt valfiske.