Fakta: BBMRI och kritiken

BBMRI skulle ge en nationell infrastruktur för sparande och analys av biobanksprov från patienter och friska frivilliga. Nu har Vetenskapsrådet strypt finansieringen och Karolinska institutet (KI) kritiseras för bland annat följande:

KI har inte satsat utlovade pengar på andra biobanker i landet.

Budgeten för BBMRI 2015 har inte skickats ut till samarbetspartners i övriga landet.

Ingen samlad ekonomisk redovisning finns för hela BBMRI.

Budgeten har frångåtts och lönekostnaderna för 2010 och 2011 blev 6,1 miljoner kronor över budget.

Reskostnader på 57 000 kronor för KI-personal har belastats BBMRI.

KI har använt 7 000 kronor från bidrag till BBMRI för att hitta bostad åt egen personal.

En robot har köpts in till KI:s egen biobank för 38 600 kronor från pengarna till BBMRI.

KI har bekostat en hemsida för ett annat projekt med över 4 000 kronor som skulle gå till BBMRI.

KI har låtit utbildning av personal för 11 000 kronor belasta BBMRI.

Källa: Expressen.

KI har lett samarbetet med Svensk Nationell Forskningsinfrastruktur för Biobankning och Analys av Biologiska Prover (BBMRI) som 2010–2015 fått finansiering av statliga Vetenskapsrådet. KI skulle bland annat samarbeta med åtta andra universitet men dessa har menat att KI brutit mot avtalet, skott sig samt mörkat kvalitetsbrister – och nu kommer kritik i en revisionsrapport från Ernst & Young, skriver expressen.se.

Bland annat har hela 107 av totalt 157 miljoner kronor i statligt bidrag stannat på KI. Rapporten talar om att KI samlat makten hos sig självt.

– Det är klart att det inte ser bra ut för KI, säger professor Björn Halleröd vid Vetenskapsrådet.

Revisionen hittar en lång rad brister i hur KI hanterat ekonomin – bland annat finns fakturor som ifrågasätts.

Anna Beskow vid Uppsala Biobank är en av dem som tidigare kritiserat KI.

– Nu kan vi se att enorma summor landat hos KI Biobank, medan motsvarande strukturer i övriga landet inte fått några pengar alls eller bara småmedel, säger hon.