Anhöriga larmade SOS om att två män i 70-årsåldern som var ute och åkte långfärdsskridskor saknades. SOS Alarm kopplade genast vidare samtalet till polisen, som trots att det fanns en farhåga om att männen gått genom isen inte kontaktade Sjöfartsverkets sjöräddningscentral, JRCC, förrän efter en och en halv timme.

JRCC drog direkt igång ett omfattande räddningspådrag och männen hittades senare på kvällen döda.

Den särskilda åklagarkammaren beslutade att inte inleda någon förundersökning mot polisen, men gruppen för skiljande och disciplinärenden har nu gjort en arbetsrättslig prövning där den riktar skarp kritik mot vakthavande befäl som var i tjänst.

Disciplingruppen menar att vakthavande skulle ha prioriterat ärendet högre och direkt försäkrat sig om att ett räddningspådrag drog igång.

Hans agerande bedöms dock som oaktsamhet och som en ringa tjänsteförseelse och han slipper därmed disciplinpåföljd.

Efter det inträffade har SOS Alarm ändrat sina rutiner och liknande ärenden kopplas, förutom till polisen, parallellt direkt till JRCC.