Fakta: Regeringens "Hälsoväxlings"-reform

Arbetsgivare ska betala 25 procent av arbetstagarnas sjukpenning från och med dag 91.

Arbetslösa med höjd risk för längre sjukskrivning och arbetstagare som anställs med vissa former av stöd undantas.

Ett fribelopp på 33 500 kronor årligen införs för alla arbetsgivare

Fribeloppet är tänkt som ett skydd för småföretag.

Arbetsgivarna kompenseras med en generell sänkning av arbetsgivaravgiften på 0,16 procentenheter.

Förslaget läggs i höstens budgetproposition

Om arbetsmarknadens parter innan dess presenterar åtgärder med motsvarande effekt kan förslaget dras tillbaka

Förslaget gäller utöver den sjuklön företag redan i dag måste betala de första två sjukveckorna.

Källa: Ds 2016:8

– Det här förslaget drabbar kommuner och regioner som redan har det tufft med höga ohälsotal, arbetslöshet och där det är ekonomiskt tufft. Vi tror att det är helt fel väg att gå, säger Lena Micko (S), ordförande i Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Regeringen vill hindra att kostnaderna för sjukförsäkringen växer till över 50 miljarder kronor år 2020, vilket är mer än vad Sveriges försvar kostar. Därför föreslås att arbetsgivarna ska betala 25 procent av sjukpenningen för anställda från och med sjukdag 91. Tanken är att det ska bli en ekonomisk sporre för att se till att de anställda inte blir sjuka, till exempel genom förbättrade arbetsvillkor. Regeringen räknar med att sjuktalen kan minska med mellan fem och tio procent.

Drabbar kommuner

– Jag är medveten om att all sjukfrånvaro inte beror på arbetsplatserna, men arbetsgivarna har i de flesta fall möjlighet att påverka och förebygga sjukfrånvaron, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).

Förslaget bedöms leda till en kostnad på tre miljarder kronor för arbetsgivarna. De ska visserligen kompenseras genom en generell sänkning av arbetsgivaravgifterna, men för arbetsgivare med många långtidssjukskrivna kommer det att kosta. Det handlar främst om kommuner och landsting eftersom sjukfrånvaron är hög bland till exempel undersköterskor, sjuksköterskor, omsorgspersonal, lärare och socialsekreterare.

Har prövats

Svenskt Näringsliv är också kritiskt och pekar på att ett liknande förslag prövades för tio år sedan.

– Det ledde inte till att fler återgick till arbete utan snarare blev arbetsgivarna väldigt försiktiga i rekryteringen och inte minst av de som har en sjukdomshistorik och verkligen behöver hitta ett arbete, säger Catharina Bäck, expert på socialförsäkringar hos Svenskt Näringsliv.

Socialförsäkringsministern tycker dock att det finns "väsentliga skillnader" jämfört med vad som gällde för tio år sedan.

Fackförbundet Kommunal är positivt, men bekymrat över vad effekterna kan bli.

– Min oro gäller om visstidsanställningar kommer att öka och att arbetsgivarna kommer att välja bort kroniskt sjuka, säger Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef på Kommunal.