– De allra flesta kommer även i fortsättningen att komma in på sitt förstaval.

Utbildningsminister Gustav Fridolin om de nya regler som ska underlätta för kommuner och friskolor att ta emot nyanlända elever.

Fakta: Det här är förslaget

Kommuner ska få göra undantag från bestämmelserna om placering enligt föräldrarnas önskemål och elevers krav på att gå i en skola nära hemmet. Detta om det finns särskilda skäl, med hänsyn till kommunens mottagande av nyanlända elever eller andra elever som varit bosatta i landet en kortare tid.

Friskolor som har fler sökande än platser ska kunna skapa en särskild kvot för nyanlända elever varje läsår. Kvoten får högst motsvara fem procent av det totala antalet elever. Om en skola exempelvis har 340 platser ska 17 nyanlända kunna gå före i kön varje läsår.

Förslaget skickas nu ut på remissrunda, därefter ska regeringen samråda med Alliansen och skriva en proposition. Målet är att reglerna ska börja gälla vid skolstarten i höst.

Källa: Regeringskansliet.

I dag tar fyra procent av landets skolor emot en tredjedel av alla nyanlända elever. Det är orimligt, anser utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

En utredning föreslår nu regeländringar som ska ge kommuner större frihet att fördela elever mellan skolor samtidigt som friskolor med kö ska kunna skapa en särskild kvot för nyanlända, som ska kunna gå före kön.

Bussa elever

För kommunernas del blir det möjligt att frångå principen om att elever ska få gå i en skola nära hemmet och föräldrars önskemål om skola.

– De allra flesta kommer även i fortsättningen att komma in på sitt förstaval, säger Gustav Fridolin.

Han tror att de nya reglerna främst kommer att påverka stora kommuner med många skolor och små kommuner som fått ett eller flera asylboenden, där den närmaste skolan inte kan ta emot alla barn. Han tror att föräldrar kommer att ha förståelse för att det är en exceptionell situation nu.

– Jag tror de allra flesta tycker att det är orimligt att vi har regler som i praktiken tvingar kommuner att i allt för hög utsträckning låta alla nyanlända gå i samma förortsskolor, säger Gustav Fridolin, som betonar att grunden ändå är det fria skolvalet,

Allianspartierna står bakom direktiven till utredningen, som är en del av migrationsöverenskommelsen i höstas. Men Liberalerna och Centerpartiet gillar inte resultatet.

Flyttar makt

– Det här är en alldeles för stor inskränkning i det fria skolvalet för att vi ska kunna släppa igenom detta i riksdagen, säger Christer Nylander (L), vice ordförande i utbildningsutskottet.

Han anser att förslaget flyttar för mycket makt från föräldrar till politiker. L och C anser att det finns andra verktyg att använda för att nå samma syfte, till exempel bättre information till föräldrar.

Kristdemokraterna och Moderaterna betonar också det fria skolvalet, men anser att det måste balanseras mot skolornas tuffa situation. Nu ska förslaget gå ut på remissrunda. Därefter ska Gustav Fridolin samråda med Alliansen med målet att de nya reglerna ska vara i kraft till terminsstarten i höst.