– Jag tror inte att det här förslaget passerar Sveriges riksdag.

Bo Frank (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö, är kritisk mot att bland annat Växjö valts bort som stationsort för den planerade höghastighetsjärnvägen. (TT)

Fakta: Höghastighetsjärnväg

Vid sidan av de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö kommer inledningsvis totalt 13 andra stationsorter att ingå i förhandlingarna om höghastighetsjärnvägen: Vagnhärad, Skavsta, Nyköping, Norrköping, Linköping, Tranås, Jönköping, Borås, Landvetter Flygplats, Mölnlycke, Värnamo, Hässleholm och Lund.

Tanken är att tågen, med en hastighet av upp till 320 kilometer i timmen, ska kunna klara sträckan Stockholm–Göteborg på två timmar och Stockholm–Malmö på två och en halv timme.

Enligt Trafikverket kommer järnvägen att kosta mellan 190 och 330 miljarder kronor.

Större delen av järnvägen ska finansieras av statliga lån, men upp till 10 procent ska medfinansieras av kommuner och regioner via exempelvis banavgifter och tillfälliga infrastrukturskatter.

Källa: Sverigeförhandlingen.se.

Fakta: Målsättningen

Ett antal mål har satts upp för de nya höghastighetsbanorna:

Resan Stockholm-Göteborg ska gå på högst två timmar, Stockholm-Malmö på högst två och en halv timme.

Tåg ska kunna nå även: Uppsala, Kastrup, Köpenhamn, Hamburg.

Tillväxt ska kunna sprida sig till fler orter än till storstäderna och ge ökat bostadsbyggande.

Minst 98 procent av tågen på de nybyggda sträckorna ska gå i tid.

Källa: Sverigeförhandlingen.se.

Just Småland har varit ett frågetecken vid sträckningen av den planerade höghastighetsjärnvägen, som ska få ner restiderna mellan Stockholm och Göteborg respektive Malmö. Till slut föll valet på en västlig sträckning, utan stationer i Kronoberg.

– Vi har valt den kortaste, rakaste och därmed billigaste vägen genom Småland, förklarade HG Wessberg, en av de båda förhandlarna som regeringen utsett, när förslaget presenterades på måndagen.

Bo Frank (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö, ger inte mycket för valet av stationsorter:

– Jag tror inte att det här förslaget passerar Sveriges riksdag, säger han till TT.

– Det här framstår som ett projekt som bara handlar om att knyta samman Stockholm, Göteborg och Malmö. Hela sydöstra Sverige lämnas fullständigt utanför. Av det skälet tror jag inte att det här blir hållbart.

Mycket på spel

Mycket har stått på spel för kommunerna. Att bli stationsort längs den nya järnvägen väntas medföra ökad befolkning, ökat bostadsbyggande och möjligheter att utveckla nya miljöer.

Stationsorterna som finns med i den första förhandlingsvändan är, från Stockholm och söderut: Vagnhärad, Skavsta, Nyköping, Norrköping, Linköping, Tranås och Jönköping. Västerut fortsätter sträckningen sedan med Borås, Landvetter, Mölnlycke och Göteborg. Söderut från Jönköping följer Värnamo, Hässleholm, Lund och Malmö.

Utöver från Växjö kommer kritik även från exempelvis Älmhult och Bollebygd, som också hade hoppats på en station. Betydligt gladare tongångar kommer av förklarliga skäl från bland annat Hässleholm och Värnamo, "vinnarna" i jätteprojektet.

– Jo, så får man säga. Än så länge, vi ska ju förhandla också, säger Hans-Göran Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande i Värnamo.

– Men om det blir så här skulle det betyda väldigt mycket för Värnamo.

Andra sträckor

Processen fortsätter nu med förhandlingar med de berörda kommunerna och andra aktörer. Bland annat ska bostadsbyggande och finansieringen diskuteras.

De utvalda orterna kan dock inte med säkerhet räkna med att just höghastighetstågen stannar där, enligt HG Wessberg. I stället lär det för flera av dem bli fråga om enbart så kallad storregional trafik. Förhandlarna poängterar också att höghastighetsjärnvägen måste förbindas även med andra orter.

– Vi kommer och har redan pratat med regeringen och kommer att peka ut ett antal anslutande banor som vi anser måste prioriteras, sade Wessberg.

– Det handlar om städer som Helsingborg, Kristianstad, Växjö och Kalmar, som inte får stationer på höghastighetsbanan.