"Jag tog det här ansvaret i vad som troligen är den värsta krisen i vår institutions historia", säger Karolinska institutets tillförordnade rektor Karin Dahlman-Wright när hon på torsdagen svarar på frågor från sin personal.

Fakta: Trion som fått lämna ledningen

Skandalens epicentrum är de operationer på Karolinska universitetssjukhuset under vilka kirurgen Paolo Macchiarini lät sätta in syntetiska luftstrupar på tre patienter. Två dog, medan den tredje vårdas under svåra omständigheter i USA.

Strax efter operationerna uppstod misstankar om forskningsfusk. Så småningom tillsattes en extern utredare, Bengt Gerdin, som kunde konstatera att fusk förekommit. Men denna slutsats bestämde sig KI-ledningen — i egenskap av Anders Hamsten, Jan Carlstedt-Duke samt Hans-Gustaf Ljunggren — att strunta i. I Stället friades Paolo Macchiarini från misstankarna.

Anders Hamsten och Hans-Gustaf Ljunggren har sedan tidigare lämnat sina poster i ledningen. Under torsdagens möte framgick att Jan Carlstedt-Duke kommer att sluta som rektorsråd.

Det meddelade den vikarierande rektorn för Karolinska institutet, Karin Dahlman-Wright, under den frågestund som institutet höll med personalen på torsdagen.

Jan Carlstedt-Duke har fått utstå hård kritik som en del av den trio som friade Macchiarini från misstankarna om forskningsfusk i augusti förra året, ett beslut fattat i trots mot slutsaterna i utredaren professor Bengt Gerdins rapport.

"Den värsta krisen"

En av de många åhörarna frågade: "Vad som skrämmer mig mest är att det krävdes en dokumentär i tv för att det här skulle komma fram. Vad hade hänt om det inte hade uppmärksammats av en journalist?"

– Jag tror att vi kanske inte vill ställa oss den frågan, för jag tror inte att vi skulle tycka om svaret, svarade Karin Dahlman-Wright som tillträdde för en vecka sedan.

– Jag tog det här ansvaret i vad som troligen är den värsta krisen i vår institutions historia, sade hon när hon öppnade torsdagens möte.

Flera åtgärder

Under mötet på torsdagen presenterade hon flera åtgärder som syftar till att återupprätta förtroendet för Karolinska institutet: Reglerna för rekrytering skall ses över, riktlinjerna för anställdas bisysslor ska ses över, liksom etiska riktlinjer för personal som arbetar utomlands. Vidare skall gästande forskare bistås så att deras verksamhet följer det svenska regelverket.

Hos personalen på institutet finns starka känslor och många frågor. Universitetsdirektör Per Bengtsson berättade att totalt elva olika utredningar har tillsatts för granska verksamheten på KI.

– Vi ser fram emot de utredningar som är på gång. Framför allt den externa utredningen från KI, men också att man har skickat oredlighetsärendet till centrala etikprövningsnämnden för att få en prövning där. Förhoppningsvis får man svar därifrån så att man kan gå framåt, säger Erika Franzén, fackordförande för Saco-S på KI.

Även institutets etiska råd har kritiserats för sin roll i Macchiarini-affären. Under nästa vecka kommer Karin Dahlman-Wright och Per Bengtsson att träffa rådet för att diskutera deras framtida roll och befogenheter.