Fakta: Läget inom polisen

Antalet polisanställda under 40 som avslutat sin anställning inom polisen har ökat kraftig — från 72 stycken år 2011 till 121 förra året. Enbart under årets första sex månader har 102 anställda, yngre än 40, avslutat sina anställningar.

Att många valt att sluta är en av flera anledningar till ett växande övertidsuttag som tynger de anställda. Kostnaden för övertidstillägg för poliser och civilanställda har ökat med 36 respektive 43 procent under januari-juni i år jämfört med samma period förra året.

Antalet ärenden som polisen redovisar till åklagare har minskat med 7,3 procent under årets första sex månader och enligt preliminära augustisiffror forsätter försämringen.

Fler civila utredare uppges vara en av lösningarna på de dåliga utredningssiffrorna. Häromdagen fattades också beslut om vilka krav som ska ställas på civila som vill bli förundersökningsledare – en tjänst som tidigare enbart poliser inom myndigheten kunde få.

Källa: Polismyndigheten

Polisens omorganisation har fått stark kritik, bland annat från Polisförbundet, och för en tid sedan fick Statskontoret i uppdrag från regeringen att utvärdera arbetet. Rapporten ska lämnas till regeringen den 30 september men Aftonbladet har fått förhandsinformation om innehållet, och där riktas skarp kritik mot hur omorganisationen genomfördes och hur resultatet av den hittills blivit.

Bland annat konstateras att det under omorganisationen fanns ett antal medarbetare som helt saknade arbetsuppgifter. De placerades på regionkanslierna och mer än ett år efter sjösättningen fanns fortfarande över 100 medarbetare utan arbetsuppgifter.

I rapporten framgår också att ledningen beslutade att drygt 2 500 chefer skulle tillfälligt förordnas i stället för att genomgå normalt rekryteringsförfarande. Flera chefer saknade på grund av det rätt kompetens för sina tjänster. När tjänsterna sedan skulle tillsättas permanent frångicks åter rekryteringsförfarandet till förmån för "arbetsledningsbeslut", vilket kraftigt har ifrågasatts.

I utredningen framkommer också att omorganisationen inte föregicks av någon riskanalys.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) säger till TT att han själv inte tagit del av Statskontorets rapport och därför inte heller kan kommentera innehållet.

– Men rent allmänt kan jag säga att jag ser fram emot Statskontorets utredning.