Socialstyrelsen föreslår att alla män över 65 år ska erbjudas en undersökning av stora kroppspulsådern för att upptäcka om den riskerar att brista.

Sjukdomen bukaortaaneurysm innebär att kroppspulsådern vidgas och brister, och dödligheten är mycket hög. Om vidgningen upptäcks i tid så minskar dödligheten drastiskt. Undersökningen görs med ultraljud.

En screening av män skulle kunna rädda upp till 100 liv per år. Sjukdomen förekommer också hos kvinnor, men är inte lika vanlig. Därför föreslår inte Socialstyrelsen någon allmän undersökning av kvinnor, men säger också att kunskaper saknas när det gäller dem och att det är viktigt att forska på hur kvinnor drabbas av sjukdomen.