– Det är inte ord och värderingar som dödar, det är vapen och sprängladdningar. Men de vapnen kommer aldrig till användning om det inte finns människor i vårt land som har extrema övertygelser och då är det naturligtvis väldigt viktigt att vi som tror på mänskliga rättigheter och demokrati ser till att motverka att de här idéerna får spridning och fäste i vårt land mer än vad som redan är fallet, säger Andreas Norlén, moderat ordförande i konstitutionsutskottet (KU), till TT.

"Bra förslag"

Den borgerliga oppositionen har i en motion till KU krävt insatserna. Även Socialdemokraterna och Miljöpartiet har ställt sig bakom uppmaningarna till den egna regeringen, rapporterar SR Ekot.

– Det vi nu har gått med på är kompromisser i vissa yrkanden, men också att vi har tyckt att förslagen är bra och då finns det ingen anledning att inte gå med på dem, säger Emilia Töyrä, S-ledamot i KU, till Ekot.

Bemöta myter

Det handlar om sju krav, bland annat vill KU att skolhuvudmän och andra som jobbar med ungdomar ska ha ett ökat ansvar att jobba mot radikalisering och slå larm när man ser sådana tendenser. Det handlar också om mer resurser till att motverka extremism på internet.

– Detta för att både bemöta mytbildning och extrema budskap och att föra fram positiva budskap om demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Allt sådant som vårt samhälle står för, säger Norlén, som säger att han är glad över att partierna kommit överens kom kraven.

– Det gör ju att vi känner oss trygga i förvissningen att regeringen kommer att göra verkstad av det här, och gå från ord till handling, fortsätter han.