På kungens uppdrag har en mindre solenergianläggning provats på Kungliga slottets tak sedan 2010. Nu konstaterar hovet att den har fungerat perfekt.

Om runt sextio procent av slottets 7 200 kvadratmeter stora takyta skulle beläggas med solpaneler skulle de kunna alstra uppåt 500 000 kilowattimmar el varje år. Det motsvarar årsförbrukningen för cirka 20 genomsnittsliga villor, skriver hovet i ett pressmeddelande.

"En besökare som anländer till Stockholm med flyg skulle kunna se att statschefen själv går i täten för en omställning till förnyelsebara energikällor", säger riksmarskalken Svante Lindqvist i pressmeddelandet.

Hovet noterar också att solpanelerna är lätta att både montera och demontera utan att skada slottet, som är ett byggnadsminnesmärke.