Fakta: Vandrade över

Isle Royale ligger i Lake Superior på gränsen mot Kanada. Någon gång i slutet av 1940-talet, under en kall vinter, vandrade ett par vargar över isen till ön från fastlandet.

På ön fanns bytesdjur i form av en stark älgstam. Paret fortplantade sig och vargarna blev snabbt fler till antalet.

Under årens lopp, från 1958 till 2013, har antalet älgar pendlat mellan 500 och 2 500, och antalet vargar mellan 10 och 50. När vargarna ökat har älgarna minskat, och vice versa.

Källa: Nature

Det finns bara två vargar kvar i nationalparken på ön Isle Royale i Övre sjön (Lake Superior), Michigan, USA. Men trots att djuren är en fullvuxen hane respektive hona kommer ylandet på ön snart att vara ett minne blott, tror forskarna. De båda djuren är så kraftigt inavlade att stammen inte kommer att överleva, skriver Science.

Rolf Peterson, ekolog vid Michigan Technological University, beskriver inaveln som något i hästväg.

– Vi saknar ord för att beskriva det, säger han till tidningen.

De båda kvarvarande djuren är nämligen far och dotter såväl som halvsyskon, födda med två års mellanrum.

Som Habsburgarna

För att uppskatta graden av inavel använder sig forskarna av en så kallad inavelskoefficient, där siffran noll innebär att föräldrarna är helt obesläktade och siffran 1 anger att föräldrarna är så nära släkt de kan bli.

Exempelvis var denna koefficient bland vissa medlemmar av den ökända spanska grenen av den Habsburgska ätten 0,25. I den svenska vargstammen var den genomsnittliga inavelskoefficienten 0,31 när läget var som värst för cirka tio år sedan. Nu har läget för de svenska vargarna förbättrats något, men är fortfarande på en nivå jämförbar med Habsburgarna.

Ikonisk vargstam

För vargarna på Isle Royale är läget betydligt värre. Bland dem är inavelskoefficienten hela 0,438, visar det sig, vilket gör att stammen är dömd till undergång.

Därmed närmar vi oss slutet av en historia som började i slutet av 1940-talet, då ett vargpar vandrade över till ön under en kall vinter. Tio år senare, 1958, började forskarna studera stammen under ledning av den legendariske vargforskaren David Mech. Studien har pågått ända sedan dess, i 58 år, och har gett unika insikter om vargen som art, om dess ekologi och beteende och om dess effekter på ekosystemet.