Fakta: Modell från Århus i Danmark

Mona Sahlins förslag har bland annat arbetssättet från Århus i Danmark, som betraktas som lyckat, som förebild. Där började det förebyggande arbetet mot extremism för många år sedan, och bygger på samarbete mellan exempelvis skola, polis, socialtjänst och religiösa församlingar.

Kunskapshusen behöver dock inte vara fysiska hus, det viktiga är samarbetet.

Däremot, underströk Mona Sahlin på presskonferensen, är det viktigt att alla som kan komma i kontakt med unga som kan bli extremister, vet vart de ska vända sig.

Källa: Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism

Kunskapshusen – som ska förläggas i Stockholm, Göteborg, Örebro och Borlänge – är ett resultat av att den nationella samordnaren har inhämtat erfarenheter från ett 80-tal svenska kommuner och från utlandet. Liknande lösningar finns exempelvis i Nederländerna och Danmark.

Tyngdpunkten ligger på att samla och sprida kunskap i skolor, till socialtjänst och till fristående organisationer. Både de som jobbar med frågorna, anhöriga och avhoppare ska veta vart de ska vända sig.

– Alla som tror att det räcker att sätta dit den som redan har begått extrema handlingar kommer att misslyckas med att försvara demokratin, säger Mona Sahlin på en pressträff tillsammans med kommunalråd från de fyra kommunerna.

– Ingen blir terrorist över en natt, det är något som pågår i flera år innan, fortsätter Sahlin och understryker att samhället måste lära sig att upptäcka de signalerna.

Borlänge är bland annat utvalt just för att Dalarna har problem med högerextremister. De talar om "slaget om Dalarna", säger Sahlin.

Stockholm och Göteborg är med för att de är stora städer och utför ett "otroligt" förebyggande arbete, förklarar hon.

Örebro har lång erfarenhet av personer som anslutit sig till jihadister i Irak och Syrien.

Enligt Rasmus Persson (C), kommunalråd i Örebro, handlar det förebyggande arbetet om att använda befintliga resurser bättre genom att tillägna sig kunskap och använda den.

– Vi ska använda det vi vet är rätt, inte det vi tror är rätt, säger han.