– Jag är ganska stolt över att jag har gjort det som jag tycker att medborgare ska göra, också riksdagsledamöter, och det är att protestera mot orättfärdiga beslut och göra det på ett fredligt sätt. Det tycker jag är rätt, riktigt och rimligt.

Riksdagsledamoten Daniel Sestrajcic (V) har mot sitt nekande dömt för ohörsamhet mot ordningsmakten.

Fakta: Riksdagsledamöter och brott

En riksdagsledamot som döms för brott kan tvingas bort från sitt uppdrag av domstol. Beslutet fattas av samma domstol som dömer i brottmålet. Det gäller brott som kan ge två års fängelse eller mer.

Domstolen ska ta upp frågan på eget initiativ, det krävs alltså inte att åklagaren gör det.

Det finns åtminstone två fall när riksdagsledamöter fått sluta efter att de har begått brott. Det första gäller en ledamot som dömdes för grovt bedrägeri 1996. Det andra handlar om en ledamot som 2001 dömdes för bland annat misshandel.

Källor: Brottsbalken och riksdagens kammarkansli.

– Det är klart att om vi sitter i en församling och stiftar lag och inte följer den själva så kan det uppfattas som väldigt konstigt. Vi tycker att riksdagsledamöter ska följa lagen, säger Vänsterpartiets gruppledare Mia Sydow Mölleby till TT.

Sestrajcic anslöt den 8 oktober förra året till en protestaktion utanför Migrationsverket i Malmö. Där hade statslösa palestinier slagit upp ett tältläger för att få sina ärenden prövade och nu skulle polisen riva tälten. Malmö tingsrätt har kommit fram till att han deltog i en folksamling som störde allmänordning och att han inte lydde polisernas uppmaning att bege sig därifrån.

Döms till böter

Sestrajcic har nekat. Han hävdar att han aldrig blev uppmanad att lämna platsen, men domstolen anser att uppgifterna från de polismän som hörts i rätten är trovärdiga och tillförlitliga. Han döms till 50 dagsböter à 500 kronor.

Mia Sydow Mölleby pekar på att det finns en gradskillnad mellan olika brott och att ohörsamhet, som Sestrajcic nu döms för, inte är lika allvarligt som våld mot tjänsteman, som han inledningsvis också var misstänkt för.

Domen överklagas

Domen kommer att överklagas, säger Daniel Sestrajcic till TT.

– Jag är ganska stolt över att jag har gjort det som jag tycker att medborgare ska göra, också riksdagsledamöter, och det är att protestera mot orättfärdiga beslut och göra det på ett fredligt sätt. Det tycker jag är rätt, riktigt och rimligt.

De tre polismännens ord vägde tyngre än hans i domstolen, konstaterar han, men ifrågasätter att de efter lång tid kan ha så detaljerade minnesbilder av ett rörigt och utdraget förlopp.