Sushila Karki blir den första kvinnan på ordförandeposten i Nepals högsta domstol, och sätter därmed punkt för den manliga dominansen. Hon tillträdde som chefsdomare på onsdagen sedan landets konstitutionella råd rekommenderat henne efter att företrädaren avgått med pension. Ett utskott i parlamentet måste dock också godkänna hennes utnämning, men det betraktas som en ren formalitet.

Det nepalesiska samhället är fortfarande starkt patriarkaliskt, men jämställdheten mellan kvinnor och män har ökat efter inbördeskrigets slut 2006 och avskaffandet av en månghundraårig feodal monarki två år senare.