Det är Malmö stad som Lex Sarah-anmält sig själva efter att en äldre kvinna som bodde på ett vårdboende i staden dog.

► LÄS MER: Rejäl ökning av Lex Sarah-anmälningar 

När kvinnan flyttade in på vårdboendet var hon ordinerad att dagligen ta läkemedel mot förstoppning, men dosen ändrades till att enbart ges vid behov. I början på oktober förra året noterade personalen att kvinnans matlust minskade och och kvinnan ordinerades då ett laxerande medel, men det fick ingen verkan. Två dygn senare började kvinnan kräkas avföring och togs då till SUS i Malmö. Ansvarig läkare beslutade att kvinnan var så medtagen att hon inte skulle klara en operation, utan hon skickades tillbaka till boendet med diagnosen ”palliativ vård”, vård i livets slutskede. Tre dagar senare avled kvinnan. 

I december gjorde Malmö stad en lex Maria-anmälan i fallet.